Gator och vägar

Bollnäs kommun ansvarar för väghållning av de flesta gator och vägar inom kommunens tätorter. Det kan handla om anläggning och underhåll av vägar, gator, gång- och cykelvägar och allmän mark, som exempelvis torg.  

Underhåll av gator och vägar omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, vinterväghållning, dagvattenavledning och trafikanordningar. Här kan du läsa mer om renhållning och snöröjning.

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. I Gävleborgs län har Trafikverket cirka 360 mil väg.

Trafikverket sköter vissa stora vägar som går igenom städer och tätorter. De sköter också de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna. Ett exempel på det är cykelvägen längs väg 83 i Kilafors.

Vägarna i Gävleborg är indelade i flera områden där det i varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhåll av vägarna.

En enskild väg är enkelt uttryckt en väg som inte är allmän. En allmän väg ansvarar till exempel en kommun eller staten för och en enskild väg ansvarar en så kallad väghållare för. Om det finns många fastigheter längs en enskild väg kan det vara en vägsamfällighet som är väghållare.

Du kan få bidrag för din enskilda väg

Är du eller din förening väghållare av en enskild väg? Då kan du söka statsbidrag för den. Bidragsbestämmelserna som är antagna av Kommunfullmäktige samt Tekniska nämnden finner du i länken nedan.

Bidragsbestämmelserna i textform Pdf, 75.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bidragsbestämmelserna i bildform Pdf, 275.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansök om vägbidrag hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om vägbidrag via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du vägbidrag sedan tidigare så får du automatiskt en ny ansökningsblankett hemskickad i februari/mars.

Har du råkat ut för en olycka där du skadat dig eller fått skador på exempelvis ditt fordon på Bollnäs kommuns gatumark kan du via vår e-tjänst begära ersättning från oss:

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023 kl. 09.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: