Naturområden

Inom Bollnäs kommun finns flera olika naturområden med ett rikt och varierande djur- och växtliv att upptäcka.

De naturområden som är naturreservat har skärpta regler för att skydda miljön, växterna och djuren. Det kan innebära att du i vissa områden måste hålla din hund kopplad, inte får lov att plocka eller skada växter, och att du inte får tälta var du vill. Det är viktigt att du läser på de informationsskyltar som finns i områdena, eller att du läser om reglerna på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gratis kartfolder för naturreservatet finns att få på Bollnäs turistinformation. Mer information och digital karta finns på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat som förvaltas av Bollnäs kommun

Djupsjön-Römmabergets naturreservat har en av Bollnäs mest orörda skogar.

Här finns träd av mycket hög ålder, den äldsta tallen i området är 450 år. Som kontrast till urskogen kan du även vandra omkring i öppen lövskog som vuxit upp efter skogsbranden som drog fram för ca 100 år sedan. Här kan du fortfarande hitta gamla brandstubbar. Vid norra sidan av Djupsjön finns parkering och rastplats. Härifrån kan du vandra längs en stig rakt in i urskogen. Stranden på östra sidan är blockrik och något svår att gå på. Sydsidan är mer lättgången men med betydligt yngre skog. Djupsjön har god vattenkvalitet som gynnar örings- och flodpärlmusselbeståndet i sjön.

Galvån är den största och mest värdefulla av Ljusnans biflöden.

Galvån rinner från Galvsjön till Ljusnan, cirka 6 km norr om Bollnäs. Med sina drygt 100 m i fallhöjd på 12 km sträcka, utgör den en sällsynt och riksintressant miljö så här långt söderut i landet. Galvån är länets viktigaste vatten för utter och har ett värdefullt be­stånd av öring, ett rikt fågelliv samt intressanta växter. En enklare väg följer ån mellan Galvsjön och Nyfors. Längs stigen nedströms vid rastplatsen vid Nyfors kan du ta ett dopp i ån. I ån finns harr och öring.

Utsikten och skogarna i Hästhagsbergets naturreservat bjuder på fina naturupplevelser med bevarad och vårdad naturskog.

Naturreservatet ligger 13 km söder om Kilafors. Här bevaras och vårdas naturskog av blandskogstyp med stort innehåll av död ved och rödlistade arter. Några tallar på området är så gamla som 200-300 år, och ett flertal har spår av tidigare bränder. Skogen domineras av sumpskog med stora mattor av vitmossa och björnmossa. I naturreservatet finns inga uppmärkta stigar, men vill du ta dig upp till toppen på Hästhagsberget är den sydöstra delen lättast.

Ett välbesökt friluftsområde i närheten av Bollnäs centrum.

Stora Bollebergets naturreservat bjuder på riktig Hälsingeskog, nära men ändå med en känsla av långt bort. Bolletjärnen är ett fint utflyktsmål för hela familjen med en tillgänglighetsanpassad stig hela vägen fram, parkering alldeles vid starten, och utgör reservatets naturliga mittpunkt. På flera olika platser i naturreservatet finns anordnade grillplatser och vindskydd, där man kan ta en välförtjänt paus och bara njuta av den trolska skogen. För den något mer vältränade är det inga problem att gå hela vägen från stan till Bolleberget. En promenad på ca 4 km.

Stora och Lilla Bolleberget bildar tillsammans detta välbesökta friluftsområde såväl sommar som vinter. Här finns ett välutvecklat spårsystem och ett nät av stigar och leder för vandring, löpning och cykling, allt från 1 km – 17 km. På vinterhalvåret byts skorna och cykeln ut mot skidorna.

Finnskogsriket är ett unikt natur- och kulturområde mellan Hälsingland, Gästrikland och Dalarna.

Här gömmer sig spännande kulturhistoria bland finntorpens gamla boplatser, 200-500 m.ö.h. Du hittar många fina utflyktsmål såsom gamla fäbodmiljöer och lämningar av gamla järnbruk och väglösa sågverkssamhällen, en museijärnväg och teater för att nämna några. Området har 2170 km skoter- och vandringsleder, härliga utsikter och en mängd fina fiskevatten. Några leder är även anpassde för cykel. Här finns också platser för övernattning, caféer och hantverk. Testa att bo som skogsfinnarna gjorde förr i den så kallade Rökstugan vid Locksjön.

Den så kallade Finnskogen sträcker sig även över Värmland och in i Norge. Namnet har området fått från migrationen av svedjebrukande folk – skogsfinnar – som bosatte sig här för 400 år sedan.

Grossjöbergets naturreservat ligger öster om Arbrå, väglöst område men rofyllt och fågelrikt.

Namnet har det fått efter det berg som reser sig 100 meter över Grossjöns yta. Grossjöbergets naturreservat består av ett kuperat och omväxlande skogsområde, med delvis brandpräglad skog, men fortfarande bevarad och i hög grad levande. Där står bl.a. 300-400 åriga tallar som bär spår av flera bränder. Inne i Grossjöbergets skogar finns utmärkt skyltade stigar att vandra på, även skyltar med information finns på utvalda ställen.

Storslagen utsikt med varierande skog!

Tjuvbergets naturreservat ligger ca 5 km söder om Bollnäs, vid sjön Övre Herten. Det långsträckta och delvis branta berget höjer sig som mest 210 m.ö.h. Området är mycket varierat med stora höjdskillnader och olika skogstyper. Från toppen har man en vacker utsikt över Ljusnan och Hälsingeskogarna. Vid rastplatsen på södra delen av naturreservatet, där Hälsingeleden passerar, finns en eldplats och tillgång till ved. Du tar dig till toppen av berget via en ringlande stig från parkeringen, ca 750 m, en inte allt för krävande promenad.

Enligt sägnen är detta en plats där tjuvar höll till förr och rånade uttröttade vandrare. I reservatet finns flera fornlämningar, bland annat en vilsten som använts sedan 1700-talet. Det finns också en grotta som bildats genom sprickbildning i berget, som sägs ha använts av rövare.

Ca 7 km söder om Kilafors ligger detta naturvårdsområde med en omväxlande natur, vildmark och vidunderlig utsikt.

Med sina 322 m.ö.h. bildar Kölberget tillsammans med Digerberget dalgången Norrlandsporten.
Hälsingeleden passerar rakt genom naturreservatet. Följer du den får du uppleva mycket av naturreservatets skiftande natur. Lägg märke till hur naturen plötsligt förändras vid högsta kustlinjen. Från bergets topp har du en vacker utsikt över dalgången. Raststugan på toppen, Rönningstugan, hålls öppen under årets alla månader.

Övriga naturreservat i Bollnäs kommun

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samtliga naturreservat i vår kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024 kl. 12.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: