Otillåten bosättning

Otillåten bosättning betyder att någon har tagit annans mark i anspråk utan att ha tillåtelse. Det kan exempelvis vara någon som tältar eller bor i husvagn/husbil i mer än något enstaka dygn i naturen.

Allemansrätten gäller inte när någon tältar i stor grupp med många tält. Då måste den som tältar ha markägarens tillåtelse eftersom risken är för markskador och sanitära olägenheter är stor.

Anmäl olovliga bosättningar

Du kan enkelt anmäla olovliga bosättningar via vår e-tjänst nedan.

I e-tjänsten får du markera på en karta var den olovliga bosättningen är alternativt ange ungefärlig vägadress eller koordinater. På så sätt underlättar du för oss att hitta bosättningen.

Du får också gärna beskriva hur förhållandena ser ut på platsen.

Det är extra viktigt att du berättar om du sett barn i anslutning till bosättningen eller om du sett om någon far illa.

Därför vill vi att du anmäler olovliga bosättningar

Vi undvika förekomsten av:

  • nedskräpning och miljöfarliga utsläpp. Exempelvis oljor och andra kemikalier från övergivna fordon.
  • skogsbränder. Under torra somrar är risken för skogsbrand stor eftersom de som bosatt sig ofta lagar mat och värmer sig över öppen eld.
  • människohandel, barnarbete, prostitution och annan kriminell verksamhet som ibland kan vara förknippade med dessa otillåtna bosättningar.

Polisen svarar för att upprätthålla den allmänna ordningen och Kronofogden är den som, på uppdrag av markägaren, kan avhysa den som inte frivilligt lämnar en otillåten bosättning

Vi samarbetar med Polisen och privata markägare

I Bollnäs kommun har vi ett samarbete med Polisen och privata markägare för att kunna agera så snabbt som möjligt efter att vi fått en anmälan om en olovlig bosättning.

Om bosättningen är på privat mark kontaktar vi markägaren som i sin tur kontaktar Polisen eller Kronofogden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2023 kl. 14.26

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: