Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kräver särskilt omhändertagande för att inte vara skadligt för natur, djurliv eller människor. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen, till den mobila insamlingen som sker två gånger per år eller i grovsoprum med särskilt anvisade behållare.

Läs mer om hur du sorterar och hanterar farligt samt vad som är farligt avfall på borab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022 kl. 13.41

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot