Försäljning av tomterna på Ren

Vi har färdigställt 35 byggklara tomter på Ren. Vill du köpa en tomt? Välkommen att registrera ditt intresse.

Vilka tomter finns kvar att köpa?

I vår portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka tomter som är sålda och vilka som finns kvar. De lila finns att köpa och de röda är redan sålda.

Karta över tomterna

Det finns en karta Pdf, 536.9 kB. över de tomter som finns att välja bland. Varje tomt har fått ett specifikt nummer.

Så här går försäljningen av tomterna på Ren till

I frågorna och svaren nedan beskriver vi hur det går till att köpa en tomt.

För att få köpa en tomt behöver du registrera dig. Via vår portal anger du ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och samma uppgifter för eventuell medsökande. Där kan du också se vilka tomter som redan är köpta. Du behöver också betala en registreringsavgift på 500 kronor. Det gör du via Swish till nummer 123 109 05 62 (mottagare Bollnäs Kommun). Märk betalningen med namnet på den som står på ansökan. Om du inte har Swish kan du betala in avgiften till vårt bankgiro: 594-2636. Märk betalningen med namnet på den som står på ansökan.

När betalningen av registreringsavgiften kommit till oss kontaktar vi de som registrerat sig i tur och ordning. Du kommer att bli meddelad via e-post att möjligheten att välja en tomt finns. Om det finns flera intressenter till att köpa en tomt är det först till kvarn som gäller!

Via vår portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. väljer du tomt.

Innan du väljer tomt är det viktigt att du noggrant säkerställer att just dina planer och önskemål för det hus du vill bygga överensstämmer med vad detaljplanen tillåter för just den tomt du är intresserad av. När du har gjort ditt val går det inte att ändra.

Plankarta (pdf) Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. och planbeskrivning (pdf) Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Komplettering till plankartan, tomt 8 och 9 (pdf) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Det är också viktigt att du tar del av vår information om marken i området så att du vet vilka förutsättningar som gäller.

På de här kartbilderna kan du se vilka mått respektive tomt har. På vissa tomter finns mer än en gränspunkt mellan hörnen. Det betyder att du måste addera måtten för att få den totala längden.

Fasadmått 1 Pdf, 294.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Fasadmått 2 Pdf, 242.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Fasadmått 3 Pdf, 271.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Fasadmått 4 Pdf, 201.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomterna har olika pris beroende på bland annat storlek samt om du får bygga ett eller två plan. Tomterna är 1 000-1 700 m². Nedan ser du priserna för respektive tomt.

Prissättning tomterna på Ren

Tomtnummer

Byggrätt, belägenhet och avvikande storlek

Antal

Pris kr

28-36

Två plan med möjlighet till suterräng,
Glimmervägen övre

9

520 000

27

Två plan med möjlighet till suterräng,
Glimmervägen övre, mindre tomt

1

480 000

18-26

Ett plan, Glimmervägen nedre

9

420 000

17

Ett plan, Glimmervägen nedre, mindre tomt

1

380 000

14-16

Ett plan, Fältspatsvägen, större tomter

3

380 000

10-13

Ett plan, Fältspatsvägen, mindre tomter

4

350 000

2-4 och 8-9

Två plan, nedre området

5

420 000

5-7

Ett plan, nedre området

3

320 000


Förutom själva tomten ingår även kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Anslutningsavgift för el: Cirka 50.000 kronor inklusive moms. Leverantör Ellevio.

Anslutningsavgift för fiber: Cirka 14.000 kronor inklusive moms. Leverantör Bollnäs Energi.

Nybyggnadskarta: 6 876 kronor

Bygglov: Kostnaden för bygglovet beror på hur stort du ska bygga men i normalfallet brukar det ligga mellan 20.000-30.000 kronor inklusive startbesked.

Bostadsenhetsavgift för vatten och avlopp: 25.740 kronor inklusive moms.

Då skickar vi ut ett av oss undertecknat köpekontrakt till dig via den vanliga postgången. Köpekontraktet behöver undertecknas av dig som köpare och returneras till oss inom tio dagar. Om du inte uppfyller det här kravet förlorar du din plats i turordning för val av tomt och tomten blir ledig för val någon annan. En handpenning om tio procent av köpeskillingen ska betalas vid kontraktsskrivningen. Resterande del av köpeskillingen betalas på tillträdesdagen.

Om du registrerat dig för att köpa en tomt men sedan ångrar dig så meddelar du oss så snart som möjligt, antingen via telefon eller e-post eller så kan du välja att göra ett avstående via portalen. Du blir då borttagen från listan. Du får inte tillbaka kostnaden för registreringen.

Det finns bebyggelsekrav. Det innebär att du som köpare måste påbörja byggnationen av ett bostadshus för permanent boende på tomten inom två år från tillträdesdagen. Du behöver också se till att ett slutbesked kan utfärdas senast tre år från tillträdesdagen. Om det inte sker utgår ett vite om 50 000 kronor per påbörjat kalenderår. Bollnäs kommun kan medge tidsförlängning om det finns särskilda skäl som du som köpare inte kunnat påverka. Ett sådant beslut tas av teknik- och fritidsnämnden.

Tillträdesdag ska ske inom tre månader från det att kontraktet är påskrivet.

Du behöver ha fyllt 18 år för att få köpa en tomt.

Inte flera tomter på en gång. Men om du köpt en tomt och byggt klart ditt hus (slutbesked utfärdats) får du köpa ytterligare en tomt, och så vidare.

Ja, om ni inte planerar att bo tillsammans. Äkta makar, sammanboende och personer som planerar att bo tillsammans räknas som en köpare. En part registrerar sig och den andra parten registreras som medintressent.

Nej, registrering och val av tomt är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Det är till bygglovshandläggarna du ska vända dig om du har bygglovsfrågor. Alltså exempelvis frågor som har att göra med hur stort du får bygga, hur högt du får bygga och hur du får placera huset på tomten. Bygglovshandläggarna nås på telefonnummer 0278-258 10 eller e-post samh.bygg@bollnas.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024 kl. 10.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: