Fälla träd

Generellt sett får du fälla vilka träd du vill på din egen tomt, men det finns en hel del undantag där det kan krävas marklov och även tillstånd från Länsstyrelsen. Träden fyller en stor funktion i samhället. De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och de producerar även vårt syre. 

Både växter och djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Det har till och med stor betydelse för oss människor eftersom de har positiva effekter för den psykiska hälsan.

Men ibland kan det finnas rimliga skäl för att fälla träd och då kan det krävas tillstånd. Särskild hänsyn tas till befintliga eller framtida boplatser för djur och fåglar. Träden är livsmiljö för växter, svampar, insekter, fåglar och andra djur och bidrar till stor biologisk mångfald. Äldre träd, särskilt ekar, är värdefulla då de kan vara livsmiljö för upp emot 1 500 olika arter.

Tomter med strandskydd och/eller i detaljplanerat område omfattas av särskilda regler som innebär att marklov kan krävas för fällning. Ansök om strandskyddsdispens. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För särskilt skyddsvärda träd krävs tillstånd/dispens och samråd med Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2023 kl. 10.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: