Invasiva arter

Invasiva arter är ett av de stora hoten mot biologisk mångfald. Invasiva arter är främmande arter som flyttas till en ny miljö där de sprider sig snabbt och orsakar skada i naturen.

Länsstyrelsen har huvudansvar för arbetet mot invasiva arter. Vi som kommun har ansvar att sköta våra grönområden och fastigheter på ett sätt som förhindrar att dessa arter sprids. Vi är också ansvariga för att avfall från invasiva arter hanteras på ett säkert sätt.

Några av Sveriges invasiva arter finns med på EU:s förordning över invasiva främmande arter. Dessa arter är det förbjudet att ta in i landet, sprida i naturen, föda upp eller låta växa på sin fastighet, sälja, byta och importera.

EU-listade arter som finns i Bollnäs kommun:

 • Jättebalsamin.
 • Jätteloka.
 • Signalkräfta.
 • Smal vattenpest.

Det finns många problemastiska arter i Sverige som ännu inte är reglerade av någon lagstiftning. Dessa arter kan också orsaka stor skada på våra ekosystem och bör bekämpas.

Invasiva arter och arter med mycket hög risk att bli invasvia som finns i Bollnäs kommun:

 • Bergklint.
 • Blekbalsamin.
 • Blomsterlupin.
 • Bäckröding.
 • Contortatall.
 • Druvfläder.
 • Foderlosta.
 • Häckberberis.
 • Häckoxbär.
 • Häggmispel.
 • Jätteslide.
 • Kanadagås.
 • Kanadensiskt gullris.
 • Kaukasiskt fetblad.
 • Klasespirea.
 • Knölklocka.
 • Mink.
 • Mördarsnigel (spansk skogssnigel).
 • Parkslide.
 • Porslinhyacint.
 • Rysk blåstjärna.
 • Rönnspirea.
 • Sibiriskt fetblad.
 • Silverarv.
 • Snöbär.
 • Syren.
 • Tidig blåstjärna.
 • Torpspirea.
 • Vattenpest.
 • Videkornell.
 • Vintergröna.
 • Vresros.
 • Vårstjärna.

Hittar du en invasiv art är det till stor hjälp om du rapporterar in det till myndigheterna. Detta görs smidigt hos artdatabanken.

Rapportera invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på om det är en invasiv art eller om du inte kan/vill använda artdatabankens rapporteringsverktyg så kan du rapportera direkt till Bollnäs kommun i ett enkelt formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du har bekämpat invasiva växter är det viktigt att avfallet hanteras på rätt sätt. Avfallet får inte läggas på komposten eller spridas ut i naturen. Växterna ska paketeras i en sopsäck och lämnas till en återvinningscentral i en container för invasiva avfall.

Mer information om hantering av invasiva växter finns på Borabs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blomsterlupin

Blomsterlupin finns över nästan hela landet. Blir upp till 120 cm hög, får blå, rosa, vita och lila blommor i klasar.

Tips: Plantera den inte. Om du redan har den – ta bort den innan den sätter frö. Gräv upp den, eller slå om det är mycket, och upprepa det i flera år.

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris finns i mellersta och södra Sverige, Jämtland och hela östkusten. Blir upp till 2 meter hög, får många små, gula blommor i toppen.

Tips: Slå av blomställningarna före blomning, eller ta bort hela växten innan den sätter frö. Packa den i säckar vid transport.

Vresros

Vresros finns i södra och mellersta Sverige och längs norrlandskusten, ofta på stränder. Stor, taggig buske med rosa eller vita blommor som bildar nypon.

Tips: Slå av blommorna före frösättningen d.v.s. innan det blir nypon. Gräv upp den med rötterna, innan den hinner växa sig stor och klipp bort rotskott.

Jättebalsamin

Jättebalsamin förekommer över nästan hela Sverige. Växten kan bli 2,5 meter hög och bildar täta bestånd. Blommorna är rosa. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Jättebalsamin är lätt att bekämpa. Dra upp den och packa i säckar för transport. Gör det innan den gått i frö, för det orsakar stor spridning. Upprepa flera gånger per säsong.

Jätteloka

Kätteloka finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Växtsaften kan ge svårartade blåsor så använd skyddsutrustning om du ska bekämpa den. Innan den satt frö – ta bort fröställningarna och kapa eller gräv upp rötterna. Upprepa detta flera gånger per säsong.

Parkslide

Parkslide finns i södra och mellersta Sverige och vid kusten upp till Norrbotten. Bambuliknande växt som kan bli upp till 4 m hög.

Tips: Det saknas fungerande bekämpningsmetoder och risken finns att den kan stimuleras att växa vid bekämpning. Låt den stå om den inte sprider sig.

Sidenört

Sidenört finns på ett fåtal platser i landet. Blir 0,2–2 m hög. Den sprids med underjordiska rötter och även med frön. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Dra upp växten för hand. Det är viktigt att få med hela roten. Se till att rotdelar och frön inte blir kvar på platsen.

Mer information om de vanligaste invasiva arterna finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022 kl. 08.17

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: