Viltvård

Alla markägare har ansvar att bedriva viltvård på sin egen mark. Kommunala naturområden fyller olika funktioner och är en värdefull resurs i samhället. Jämvikt mellan natur, människa och vilt är viktigt för att underlätta vistelse i våra naturområden, tätorter och övrig kommunal mark.

Viltvårdsprogram

Den 26 februari, 2024 antogs Viltvårdsprogram för det kommunala markinnehavet i Bollnäs kommun. Syftet med viltvårdsprogrammet är att Bollnäs kommun ska vara organiserade för att arbeta aktivt med åtgärder som minskar besvär och olägenheter av vilt på kommunal mark. Programmet ska även bidra till livskraftiga viltpopulationer, minskat antal viltolyckor i trafiken samt ökad kunskap om viltvård inom och utanför kommunkoncernen.

Viltolycka

Om du är med om en viltolycka ska du anmäla detta till polisen på telefonnummer 112 så snart som möjligt. Alla viltolyckor ska rapporteras, oavsett om djuret är skadat eller inte. Olycksplatsen ska märkas ut för att underlätta för eftersöksjägarens arbete.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är den jakt som bedrivs med syfte att förhindra skador på till exempel boskap eller åkermark. Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket kan besluta om skyddsjakt utanför allmänna jakttider.

Vilt bland bebyggelse

Vilda djur som tar sig in bland bebyggelse och orsakar besvär eller skada är i första hand fastighetsägarens ansvar. Det här kan du som fastighetsägare göra för att inte locka in vilda djur i till exempel din trädgård:

  • Hålla komposter och avfallskärl täckta för att inte locka vilt in till tätorten
  • Plocka upp och kompostera fallfrukt
  • Städa under fågelbordet så att inte fågelmat blir liggandes på marken och lockar till sig vilt
  • Mata ej vilda djur på allmänna platser som badplatser, torg och parker.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024 kl. 14.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: