Medborgardialog

Bollnäs kommun är en kommun där du som invånare får ta plats och vara med och påverka. Genom dialoger kan du bidra direkt med synpunkter och tankar.

Vi bjuder in till medborgardialoger i många sammanhang. Exempelvis i arbetet med översiktplaner, detaljplaner och trygghet.

Medborgardialoger är ett sätt för förtroendevalda och tjänstemän att kontakta, bjuda in och prata med dig för att få reda på vad du tycker om olika frågor i kommunen.

Dina åsikter under en medborgardialog blir sedan underlag för beslut.

Medborgardialog handlar också om att du ska få större kunskaper om Bollnäs kommuns ansvar, styrning och verksamhet. De leder också till ett ökat engagemang och en ökad tillit för oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024 kl. 12.02

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: