Avsäga dig uppdrag

Som politiskt förtroendevald kan du när helst du önskar avsäga dig ditt eller dina uppdrag.

Via e-tjänsten nedan kan du skicka in din begäran om befrielse från kommunala politiska uppdrag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024 kl. 14.27

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: