För dig i kommunstyrelsen

Sitter du i kommunstyrelsen? Här hittar du information och dokument som kan vara till nytta för dig.

Enligt kommunallagen får kommunstyrelsen eller en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Kommunstyrelsens delegeringsordning Pdf, 452.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 408 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.55

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: