Årets Arbråstipendium/pris ur Engströmska minnesstiftelsen

Föreningar och organisationer, institutioner/företag samt enskilda ekonomiskt kan få stöd och uppmuntran för insatser som gjorts inom idrott-, kultur samt för andra samhällsnyttiga insatser.

Stipendium/pris kan utdelas till exempelvis förening, lag eller person som under året gjort uppmärksammande och/eller förtjänstfulla insatser.

Ideella föreningar och organisationer, institutioner/företag och enskilda verksam eller folkbokförd inom förutvarande Arbrå kommun.

Mottagare av stipendium/pris utses av Arbrå Donationsråd. Rådet bedömer ansökningar och förslag samt väcker egna förslag. Belopp utgår med det som donationsrådet beslutar föreslå till styrelsen för Engströmska Minnesstiftelsen.

Utdelningstvång föreligger inte. Donationsrådet kan avstå från att dela ut stipendium/pris ett eller flera år.

Ansökan skall göras före varje kalenderårs utgång och insändas till Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs.

Ansökans innehåll (blankett finns ej):

  • Uppgift om sökandens (föreningens etc.) fullständiga namn och adress.
  • Enkel, tydlig och kortfattad redogörelse som underlag för beslut.

Sedan ansökan behandlats av donationsrådet bekräftas rådets handläggning och förslag till styrelsen för Engströmska Minnesstiftelsen med protokollsutdrag.

Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag till föreningen/sökanden.

Stipendiet/priset delas ut i samband med något offentligt arrangemang inom förutvarande Arbrå kommun.

Sökanden som beviljats stipendium skall, om donationsrådet så beslutar, lämna såväl verksamhetsmässig som ekonomisk redovisning.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av donationsrådets sekreterare Ulf Arbinger på tel 0278-41335 eller 070-3275518

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 november 2021 kl. 10.25

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot