Stipendier för studerande

Engströmska Minnestiftelsen och Stiftelsen Märta Jonssons Minnesfond syftar till att främja ungdoms utbildning och andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål.

Donationsrådet föreslår årligen om stipendiernas storlek för följande utbildningskriterier:

  • Universitet- och högskoleutbildning utom Norden.
  • Universitet- och högskoleutbildning inom Norden.

Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning samt folkhögskoleutbildning utanför Hälsingland.

Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning samt folkhögskoleutbildning inom Hälsingland.

Studerande som är folkbokförd inom Arbrå (dåvarande) kommun.

För universitet- och högskoleutbildning gäller att den studerande ska ha varit folkbokförd inom Arbrå (dåvarande) kommun, när studierna påbörjades.

Studerande från Undersviks församling får stipendier ur Engströmska Minnes-stiftelsen och studerande från Arbrå församling ur Stiftelsen Märta Jonssons Minnesfond eller Engströmska Minnesstiftelsen.

Stipendierna för universitet- och högskoleutbildning gäller såväl hel- som deltidsstudier, dock minst halvtid.75518

Ansökan skall göras på särskild blankett och vara Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs tillhanda senast den 31/12.

Ansökan skall avse hela läsåret (höst- och vårtermin innevarande läsår).

Till ansökan skall alltid bifogas studieintyg från läroanstalten.

Ofullständigt ifylld ansökan löper risk att inte behandlas.

När ansökan behandlats av donationsrådet överlämnas rådets handläggning och förslag till respektive fondstyrelse/nämnd för slutgiltigt beslut. Därefter sker omgående utbetalning.

Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag från donationsrådet till sökanden.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av donationsrådets sekreterare Ulf Arbinger på telefon 0278-41335 eller 070-3275518

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2021 kl. 15.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot