Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Vi har samlat några länkar om du exempelvis har hamnat i en tvist eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Konsumenträtt

Det finns organisationer och myndigheter dit du kan vända dig för att få hjälp i olika konsumentfrågor. Kommunens konsumentvägledare kan hjälpa dig med allmän information om konsumentfrågor.

Konsumentvägledning

Familjerätt

Familjerättsfrågorna är en del av Bollnäs kommuns individ- och familjeomsorg. Hit kan du vända dig för att få rådgivning i familjerättsliga frågor.

Familjerättsliga frågor kan till exempel handla om vårdnad, boende och umgänge med barn som behöver lösas efter en skilsmässa eller separation.

Besök och samtal är kostnadsfria. Tystnadsplikt gäller.

Information om stöd och hjälp till familj, barn och ungdom

Informationssamtal inför vårdnadstvister är obligatoriskt

Från och med 1 januari 2022 behöver du ett intyg om att du har deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgängesfrågor.
Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för dig och din medförälder.

Kontakta Familjerätten

Telefonnummer: 0278-251 90
Telefontid tisdag - fredag 8.45-9.30
E-post: socifo.familjeratten@bollnas.se

Testamente, samboavtal med mera

Gäller det frågor kring arv, testamenten, samboavtal och liknande kan du vända dig till bland annat begravningsbyråernas jurister, en bankjurist eller familjerättsadvokat.

Kontaktuppgifter till advokater nära dig hittar du hos Advokatsamfundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Notarius publicus

Notarius publicus, som betyder offentlig skrivare på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende.

Notarius publicus är en enskild person som utses av länsstyrelsen. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Kontakta notarius publicus

Mari Lundquist
Advokatbyrån
Västra Parkgatan 2
826 31 Söderhamn
Telefon 0270-151 20, 070-522 64 45
E-post mari@advokatlundquist.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2023 kl. 10.39

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: