Engagera dig för integration

Vi arbetar med ett flertal olika projekt för att öka integrationen i vår kommun. Genom projektform kan vi tillsammans med andra prova olika idéer för att hitta arbetssätt som funkar bäst.

Har du egna tankar och idéer om hur din verksamhet, förening eller organisation skulle vilja arbeta för integration genom projekt?

Möjlighet finns att antingen ansöka om medel hos oss för ett eget projekt eller söka medel tillsammans med oss för ett gemensamt projekt.

Genom § 10, i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar kan föreningar, ideella organisationer och andra aktörer (ej privatpersoner) ansöka om ekonomiska medel för projekt/insatser och samverkan som huvudsakligen bidrar till att utveckla och stärka integration i kommunen.

Det går att ansöka om pengar för:

  • projekt/insatser och samverkan som bidrar till att utveckla och stärka integration i kommunen för att stimulera mångfald och inkludering.
  • att stärka nyanländas delaktighet och engagemang i syfte att underlätta etablering i samhället.

Information om utlysning av § 10-medel (pdf) Pdf, 341.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Projekt/insatser kan beviljas så länge det finns medel kvar, vilket beror på hur stort flyktingmottagandet blir under året.

Beslut om ansökningar upp till 250 000 kronor ska meddelas inom tre veckor efter att ansökan inkommit.

Beslut om ansökningar över 250 000 kronor meddelas efter beslut av kommunstyrelsen, vilket kan ta längre tid beroende på när nästa kommunstyrelsesammanträde äger rum.

Alla kan bli ledare

Bollnäs GIF Fotboll vill arbeta för inkludering och för att motverka utanförskap. Detta ska ske genom att lokalisera, utbilda och välkomna vuxna så att föreningen i förlängningen inte behöver säga nej till barn och ungdomar som vill spela fotboll på grund av ledarbrist. Föreningen vill fånga upp föräldrar och knyta kontakter för att därefter anordna workshops för målgruppen.

Målet med projektet är att öka antalet ledare med utländsk bakgrund i alla föreningens barn- och ungdomslag, få fler flickor att börja spela fotboll samt öka kunskapen hos utrikes födda om hur en förening är uppbyggd.

Projekttid: 2023-08-14—2024-02-01.

Kontakt:

Gustav Häggeborg
E-post: kansli@bollnasfotboll.se
Telefon: 073-066 98 15

Kreativ integration

ABF Västra Hälsingland vill att deras nya mötesplats Annexet från start ska bli en naturlig mötesplats för alla människor oavsett ursprung.

Detta ska bland annat ske genom att fler utrikesfödda ska delta i kreativa/praktiska studiecirklar samt ta del av befintligt föreningsliv.

Projekttid: 2023-09-01—2024-03-31.

Kontakt

Lina Jäderberg
E-post: lina.jaderberg@abf.se
Telefon: 070-256 76 67

Gör din röst hörd - Demokratiskola

ABF vill bidra till att öka människors möjligheter att själva kunna påverka sina liv. Deltagarna kommer lära sig om den svenska samhällsmodellen, möta lokala politiker och tjänstemän för att diskutera hur det är att arbeta inom en politiskt styrd organisation och för att ge sina bilder av politiken. Projektet kommer att avslutas med en paneldiskussion där de politiska partierna och samtliga deltagare i Demokratiskolan bjuds in.

Målen med projektet är att öka valdeltagandet och en ökad insikt i den demokratiska processen bland flyktingar och nysvenskar. ABF kommer efter projektet att se om valdeltagandet ökat i de aktuella bostadsområden/valkretsarna.

Projekttid: 2022-02-01 - 2022-09-30

Kontakt

Fredrik Nilsson
E-post: fredrik.nilsson@abf.se
Telefon: 070-206 60 23

Isyta Gärdet

Föreningsalliansen vill med detta projekt se till att boende på Gärdet och Hedhamre ska få tillgång till en närliggande isyta. Föreningsalliansen vill med hjälp av en projektledare skapa ett nätverk av boende på området. De som kommer att ingå i nätverket kommer att få utbildning i hur man spolar en is och tar hand om den för att kunna ta hand som skötseln i fortsättningen på ideell basis.

Med närheten till en isyta så ökar möjligheterna för att boende och nyanlända på dessa områden ska ta till sig möjligheten att lära sig, sina barn och varandra att åka skridskor och då få ta del av en mötesplats för både barn och vuxna med möjlighet till social samvaro såväl på som utanför isen.

Projekttid: 2021-12-01 - 2022-03-31

Kontakt

Gustaf Häggeborg
E-post: gustaf.haggeborg@foreningsalliansen.com
Telefon: 073-066 98 15

Ännu en dag, ännu ett barn

Detta är en vidareutveckling på Bollnäs evenemangs tidigare projekt "Mötesplats för ungdomar".
Bollnäs evenemang vill vidareutveckla sitt arbete för unga i Bollnäs med målet att starta ett nationellt nätverk för kommuner. Studiebesök till andra kommuner planeras där man kommer bjuda med lokala tjänstemän och politiker. Innehållet från resorna kommer att presenteras i form av workshops/evenemang för ungdomar, politiker och tjäntemän i Bollnäs där man möts i frågorna ungdoms- och integrationsfrågor.

Projekttid: 2022-01-01 - 2022-12-31

Kontakt

Ali Abdiqani
E-post: abdiqani-2002@hotmail.com
Telefon: 072-017 42 45

Vind i håret - Allas rätt att cykla

Bollnäs rödakorskrets har beviljats medel för att genomföra cykelaktiviteter där volontärer på Röda korset tillsammans med nyanlända ska skjutsa äldre och funktionsnedsatta på transportcyklar. Cykelturerna möjliggör naturliga samtal och ett ökat socialt nätverk för deltagarna. Insatsen innebär även språkträning, ökad förståelse för äldre och funktionsnedsatta, ökad psykisk och fysisk hälsa samt en känsla av att känna sig behövd.

Projekttid: 2021-04-01 – 2022-09-22

Kontakt

Mia Berg, Bollnäs rödakorskrets
E-post: mia.berg@redcross.se
Telefon: 0278-192 80

Vägen till engagerad föreningsmedlem

Bollnäs simsällskap har beviljats medel för att genomföra en insats där nyanlända ges ökad förståelse och får kunskap om hur en förening drivs och vad det innebär att vara medlem i en förening. Insatsen innebär också att nyanlända får delta aktivt i styrelsearbete och som simledare, vilket innebär ökade möjligheter för Bollnäs simsällskap att erbjuda sim- och vattenaktiviteter för nyanlända. Målet är också att den metod som utvecklas inom projektet kan användas av andra föreningar som också vill öka föreningsengagemanget hos utrikesfödda medlemmar.

Projekttid: 2021-08-01 – 2022-01-31

Kontakt

Torbjörn Svensk, Bollnäs Simsällskap
E-post: info@bollnassim.com
Telefon: 070-731 05 78

Cykel för alla

Föreningsalliansen har många cyklar som är trasiga och inte går att låna ut via Fritidsbanken. Efterfrågan är stor och dagligen får Fritidsbanken säga nej till kunder som vill låna cyklar. Inom detta projekt kommer de att lära personal, praktikanter och deltagare i projekt att genomföra cykelreparationer kommer de att få fler brukbara cyklar. De kommer också att anordna workshops för barn och unga där de får laga sina egna cyklar samt anordna cykelskola.

Projekttid: 2022-12-15—2023-04-15

Kontakt

Linda Wallberg
E-post: linda.wallberg@foreningsalliansen.com
Telefon: 072-513 22 35

Bygga skatebroar

Föreningen Gumpels skate and arts har under sommaren 2022 haft ledare på plats på Solrosen. Genom detta projekt har de möjlighet att förlänga säsongen på Solrosen och under hösten/vintern flytta in verksamheten till Gumpels skatehall. Föreningen arbetar aktivt för gemenskap och mångfald och hoppas genom projektet behålla de som intresserat sig för skateåkning på Solrosen. Deras mål är att slussa minst 30 nya skejtare till Gumpels skatehall och få minst 20 nya medlemmar från målgruppen flickor/pojkar med utländsk bakgrund.

Projekttid: 2022-10-01—2023-04-30

Kontakt

Marcus Lundh
E-post: gumpels.info@gmail.com
Telefon: 070-497 91 86

Projekt genom andra projektmedel

Det är möjligt att söka projektmedel hos exempelvis Länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden och AMIF.

Kontakta oss om du har en projektidé där du ser oss som möjlig samverkanspart.

Samverkan Gävleborg 2022

Bollnäs kommun deltar i projektet Samverkan Gävleborg 2022 som medfinansieras av Europeiska Unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Samverkan Gävleborg 2022 ska bidra till förbättrad integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.

Målet är att förbättra samverkan mellan myndigheter och andra aktörer i länet för att underlätta målgruppens etablering i det svenska samhället och öka chanserna att komma närmare arbetsmarknaden. Projektet ska också utveckla och tillvarata arbetssätt för att minimera strukturella hinder för målgruppen genom minskade väntetider, ökad möjlighet till närverk samt öva svenska med praktisk språkträning.

I projektet ska Bollnäs kommun genomföra en kartläggning för att identifiera var i integrationsprocessen som samverkan och aktiviteter med andra aktörer kan ske.

I projektet är kommunerna i Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Gävle projektparter tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Högskolan i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare.

Mer information om projektet finns på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekttid: 2022-11-01—2026-10-31

Kontakt

Katarina Ahlström, delprojektledare
E-post: katarina.m.ahlstrom@bollnas.se
Telefon: 0278-258 86

EU-logotyp
Samverkan-gavleborg-2022-logotyp

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024 kl. 11.43

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: