Ansök om stöd enligt SoL

Om du är i behov av stöd i din vardag med exempelvis personlig hygien, städ, tvätt eller mat kan du ansöka om stöd via biståndshandläggarenheten. Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Om någon i din närhet tar kontakt med en biståndshandläggare för att meddela att du behöver insatser tar vi kontakt med dig. Insatserna är frivilliga och endast du själv eller din ställföreträdande kan ansöka om insatser. En ansökan kan göras både muntligen och skriftligen.

 1. Du kontaktar oss
  Ring till oss på biståndshandläggarenheten. Du når oss via kontaktinformationen längst ner på sidan. Eller ansök via vår e-tjänst Blankett för ansökan om vård och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Vi besöker dig
  En biståndshandläggare besöker dig i ditt hem, ger dig information och svarar på dina frågor. Under det mötet får du möjlighet att beskriva vilket stöd du behöver.

 3. Du ansöker om stöd
  Du ansöker sedan om det stöd som du vill ha. Du kan ansöka genom att ringa oss, besöka oss eller skriva till oss. Ansökan görs av den enskilde eller företrädare.

 4. Vi utreder vad du behöver
  Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en helhetsbild av ditt behov.

  Det är viktigt att du som sökande, och om du vill dina anhöriga, får möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål. Om det saknas tillräckligt med underlag för ett beslut kan handläggaren ge avslag på din ansökan.

 5. Vi tar ett beslut och meddelar dig
  Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd du har rätt till. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Om du önskar kan du få hjälp av en biståndshandläggare att skriva en överklagan.

  Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.

 6. Om du beviljats stöd
  När du fått ditt beslut kommer du, eller din företrädare, att bli kontaktad av vår personal. Då får du information om när stödet ska börja. Du behöver inte kontakta oss på egen hand, utan kan lugnt vänta på att vi hör av oss. Du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov och som är din länk till övrig personal. Tillsammans med din kontaktperson, och om du vill en anhörig, planerar ni hur stödet du beviljats ska utformas.

  Vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar till vara på dina förmågor vilket innebär att du själv gör det du kan.

Adresserna innanför dessa gränser hör till Team inre medan Team yttre handlägger alla adresser utanför.

Mot Ren

Växbovägen fram till Renövägen. Söderhamnsvägen fram till infarten till Rehnstedska (vänster), samt fram till Vevlingevägen (höger).

Mot Kilafors

Vänster; innan Vik. Höger; Södra kilaforsvägen och alla avstickare.

Mot Hällbo

Sunnerstavägen ner på vänster. Stagårdsvägen höger.

Mot Freluga

Korsningen Frelugavägen/Stagårdsvägen.

Mot Edsbyn

Höger; Sjukhusvägen, alla avstickare utom Eriksnäsbovägen (Flygvägen, Snickerivägen etc.).
Vänster; Frelugavägen vid Sävstaås. Heden, Brånan och Nylandet.

Mot Björktjära

Bollevägen fram till Davidsgårdsvägen. Alla villaområden fram till rondellen Bornvägen samt ”griskurvan” efter Framnäsvägen.

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagan måste vara skriftlig.

I överklagan ska du:

 • tala om vilket beslut du du överklagar
 • redogöra för varför du anser det felaktigt
 • tala om hur du vill att det skall ändras
 • ange personnummer, namn, adress, telefonnummer och underteckna brevet.

Överklagan ska skickas till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Överklagandet kan i annat fall inte tas upp. Du kan om det behövs anlita biträde eller ombud.

Skicka in din överklagan till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Socialnämnden lägger till ett yttrande till din överklagan och skickar den vidare till förvaltningsrätten.

Kontakt

 • Biståndshandläggning

  bistandshandlaggarenheten@bollnas.se

  Telefontider

  08.00-09.30 måndag, onsdag och fredag

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Socialförvaltningen
  821 80 Bollnäs

 • Team inre eller Team yttre

  Biståndshandläggarna som handlägger ärenden arbetar i två team som avser Bollnäs yttre och inre områden.


  Information om vilket team du tillhör hittar du högre upp på sidan.

  Övrig information

  Telefonnummer här nedan till handläggare, fördelat på Team inre, Team yttre och födelsedatum.

 • Team inre född dag 1-7

  0278-255 54
 • Team inre född dag 8-15

  0278-250 13
 • Team inre född dag 16-23

  0278-250 42
 • Team inre född dag 24-31

  0278-252 91
 • Team yttre född dag 1-10

  0278-256 26
 • Team yttre född dag 11-20

  0278-256 24
 • Team yttre född dag 21-31

  0278-256 91
 • Enhetschef biståndshandläggarenheten

  Malin Wallin

  malin.wallin@bollnas.se 0278-255 61

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023 kl. 11.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: