Boendestöd

För dig som har psykisk ohälsa eller en funktionsnedsättning och behöver stöd i din vardag finns möjlighet att ansöka om boendestöd. En boendestödjare ger dig stöd utifrån dina behov för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Det här kan en boendestödjare göra

Boendestöd är ett personligt anpassat stöd för att du ska klara den dagliga tillvaron i hemmet, i samhället eller vid kontakter med myndigheter. Boendestödet bygger på att du är själv är delaktig.

Syftet med boendestöd är att ge dig med psykiska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning och/eller andra funktionsnedsättningar en bättre livskvalitet och trygghet i vardagen samt ett självständigt liv.

Boendestöd är kostnadsfritt.

Stödet ges av boendestödjare som besöker dig i din bostad inom Bollnäs kommun.

 1. Du kontaktar oss
  Ring till oss på biståndshandläggarenheten. Du når oss via kontaktinformationen längst ner på sidan. Eller ansök direkt via vår e-tjänst Blankett för ansökan om boendestöd - insatser enligt socialtjänstlagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Vi besöker dig
  En biståndshandläggare besöker dig i ditt hem, ger dig information och svarar på dina frågor. Under det mötet får du möjlighet att beskriva vilket stöd du behöver.

 3. Du ansöker om stöd
  Du ansöker sedan om det stöd som du vill ha. Du kan ansöka genom att ringa oss, besöka oss eller skriva till oss. Ansökan görs av den enskilde eller företrädare.

 4. Vi utreder vad du behöver
  Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en helhetsbild av ditt behov.

  Det är viktigt att du som sökande, och om du vill dina anhöriga, får möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål. Om det saknas tillräckligt med underlag för ett beslut kan handläggaren ge avslag på din ansökan.

 5. Vi tar ett beslut och meddelar dig
  Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd du har rätt till. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Om du önskar kan du få hjälp av en biståndshandläggare att skriva en överklagan.

  Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.

 6. Om du beviljats stöd
  När du fått ditt beslut kommer du, eller dina företrädare, att bli kontaktad av vår personal. Då får du information om när stödet ska börja. Du behöver inte kontakta oss på egen hand, utan kan lugnt vänta på att vi hör av oss. Du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov och som är din länk till övrig personal. Tillsammans med din kontaktperson, och om du vill en anhörig, planerar ni hur stödet du beviljats ska utformas.

  Vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar till vara på dina förmågor vilket innebär att du själv gör det du kan.

Funktionsstöd i Bollnäs kommun deltar årligen i den nationella brukarundersökningen som samordnas av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Undersökningen genomförs i hela landet under september /oktober och du som har stöd/insatser av Funktionsstöd erbjuds svara på en enkät om vad du tycker om stödet/insatsen.

Ingen kommer att veta vad just du har svarat.

Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra kontakten och stödet till dig.

Resultat brukarundersökning 2023 Boendestöd (PDF). Pdf, 317.3 kB.

Resultat brukarundersökning 2022 Boendestöd (PDF) Pdf, 299.1 kB.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 maj 2024 kl. 14.37

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: