Beroendecentrum

Bollnäs beroendecentrum erbjuder behandling till dig vars relation till alkohol, droger eller spel om pengar blivit ett problem. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

För rådgivning och tidsbokning

Behandling vid alkohol- , drog- eller spelberoende för vuxna

Vi arbetar både förebyggande och med vård. Bollnäs beroendecentrum erbjuder gruppbehandling där du får lära dig att leva nyktert och drogfritt tillsammans med andra, samtidigt som du lär dig hur du själv kan ta ansvar för ditt dagliga liv.

Beroendecentrum Ungdom

Vi arbetar med ungdomar och unga vuxna från 13 till 29 år.

Vi ger också stöd till oroliga föräldrar och andra vuxna. Ett av våra arbetssätt är Drogfri skola som innebär att vi ger snabbt stöd till ungdom/ung vuxen i riskzon för beroendeproblematik, föräldrar och skolpersonal utifrån en särskild metod.

Vi erbjuder också:

 • Utredning av skadligt bruk/beroende – alkohol-/drogterapeut.
 • HAP-program (haschavvänjningsprogram) - alkohol-/drogterapeut.
 • A-CRA (Community Reinforcement Approach) – alkohol-/drogterapeut.

Anhörig, vänner och arbetsgivare

Anhöriga, vänner, skolpersonal, arbetsgivare och andra som påverkas av någons användande av alkohol, droger eller spel är också välkomna att kontakta oss.

För anhöriga erbjuder vi

 • Anhörigbehandling enligt CRAFT – individuellt och i grupp.

Ansök om behandling hos Beroendecentrum

Gäller det ansökan om hjälp eller en orosanmälan för vuxen ring 0278- 256 04

Telefontider:
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00

Eller använd någon av våra e-tjänster:

Beroendecentrum drivs av Bollnäs kommuns socialtjänst och Region Gävleborgs beroendevård i nära samverkan. I gemensamma lokaler arbetar alkohol- och drogterapeuter som är anställda av kommunens socialtjänst samt sjuksköterskor och läkare som är anställda av Region Gävleborg.

Det finns möjlighet att enbart ha kontakt med sjuksköterska och läkare eller enbart med alkohol- och drogterapeut. I de flesta fall behöver vården utformas i samverkan mellan sjukvård och kommun.

Beroendecentrums adress:
Heden 112, 4tr
821 31 Bollnäs

 • Abstinensbedömning.
 • Läkarkontakt.
 • Abstinensbehandling.
 • Nertrappning av läkemedel.
 • Motivationssamtal.
 • Motivationsgrupp.
 • Utredning vad gäller riskbruk, missbruk, beroende.
 • 12-stegsbehandling.
 • HAP-program (haschavvänjning) och CPU (Cannabisprogram för ungdomar).
 • MET - bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal.
 • Eftervårdsgrupp.
 • Återfallsprevention.
 • Sorgbearbetning.
 • Behandling av spel om pengar.
 • Anhörigbehandling enligt CRAFT.
 • Förebyggande arbete ANDT och Drogfri skola.

Kontakt och öppettider

För rådgivning och tidsbokning hos alkohol- och drogterapeut

Telefon: 0278-265 38.
Telefontider: måndag – fredag 08.30–12.00 och 13.00-15.30

Det går också bra att skicka e-post till beroendecentrum@bollnas.se

För rådgivning och tidsbokning till sjuksköterska ring 0278-380 41

Öppettider
Måndag – fredag 08.30–12.00 och 13.00-15.30

Besöksadress:

Besöksadress för vuxna och anhöriga: Heden 112, 4 tr
Besöksadress för ungdomar: Heden 112, 4 tr, ingång från baksidan om höger hörn av huset.

Postadress till Regionens sjuksköterskor och läkare:

Region Gävleborg,
Beroendecentrum,
Heden 112 3 tr -561-,
821 31 Bollnäs

Postadress till kommunens alkohol- och drogterapeuter:

Bollnäs kommun
Beroendecentrum
821 80 Bollnäs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024 kl. 11.11

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: