Hälsingeleden

En tom bänk uppe på en höjd i skogen

Hälsingeleden är en vandringsled som sträcker sig från Mosjön i söder till Los i norr. Totalt ca 16 mil. Till detta finns även olika anslutningsleder på totalt ca 7 mil.

Detta gör att Hälsingeleden också lämpar sig för dem som bara vill ut på en kortare dagstur. Även om det främst är en led för vandring så finns det vissa partier som är lämpade för cykling sommartid och skidåkning vintertid. Huvudleden Mosjön-Harsa (ca 10 mil) är markerad med orange färg på utvalda träd och andra föremål i naturen. Längs leden finns rastplatser och övernattningsstugor.

Karta för sträckan Mosjön-Bolleberget-Harsa, inklusive anslutningsleder, finns att köpa bl.a. på Bollnäs turistinformation, sporthallarna i kommunen och Helins bokhandel.

För den resterande biten; Harsa-Los, ansvarar Ljusdals kommun.

Etappbeskrivningar och spårkartor

Läs mer om de olika etapperna och se spårkarta över leden.

Spårkarta över Bolleberget-Harsa (49,4 km) Öppnas i nytt fönster.

Hälsingeleden letar sig i nordvästlig riktning från Bollebergets skidstadion (ca 100 m.ö.h.), och kryssar sig fram mot Harsagården (ca 400 m.ö.h.) mellan gamla fäbodvallar, genom skog och över berg med milsvid utsikt. Övernattningsstugor finns vid Galven, Acktjärbo, Byvallen och Harsagården. Dessutom finns en raststuga vid Nyvallen.

Anslutningsleder finns till Arbrå sporthall samt till Orbaden och Orfa stugby. Båda dessa leder går mestadels utför. Leden till Arbrå sammanfaller till stor del med Lobergsslingan. Leden mot Orbaden/Orfa passerar vid Hosarbo en övernattningsstuga, och via en avstickare till Åsbergets topp kan man uppleva magnifik utsikt.

Utsikt från Åsberget

Magisk utsikt från Åsberget

Spårkarta över Mosjön-Bolleberget (53,5 km) Öppnas i nytt fönster.

Denna del av Hälsingeleden kan beskrivas som något av en vildmarksled, och går stundtals långt från modern bebyggelse. Tält är nödvändigt för övernattning längs merparten av denna sträckning, men stugor för detta ändamål finns vid Hårgbodarna, Prästnäset och Bolleberget. Leden börjar ca 300 m.ö.h., och är inledningsvis ganska flack. Mot Hällbo bär det utför, och därefter väntar kuperad terräng med fin utsikt. Efter Skajet följer leden utkanten av Bollnäs genom mindre skogspartier fram till Bollebergets skidstadion som är belägen ca 100 m.ö.h.

Till Norrlandsporten och Kilafors sporthall går en kuperad anslutningsled med storslagen utsikt, längs vilken man passerar raststugor vid Bältbosjön och i Kölbergets naturreservat. Från Lingbo kan man använda Gästrikeleden för att ta sig till Mårdnästorp utmed stigar och via övernattningsstugan i Fallfäbodarna. En kort anslutningsled till Bollnäs sporthall finns också markerad.

Utsikt från Tjuvberget

Utsikt från Tjuvberget

Anslutningsled Gammelbodarna-Kilafors/Norrlandsporten (16,9/23,5 km)

Etapp

Längd

Etappbeskrivning

Gammelbodarna-Lötbodarna

6.0 km

Etappbeskrivning Gammelbodarna-Lötbodarna-Bältbosjön Öppnas i nytt fönster.

Lötbodarna-Bältbosjön

4.9 km

Etappbeskrivning Lötbodarna-Bältbosjön Öppnas i nytt fönster.

Bältbosjön-Kilafors

6.0 km

Etappbeskrivning Bältbosjön-Kilafors Öppnas i nytt fönster.

Bältbosjön-Knupbodarna

7.9 km

Etappbeskrivning Bältbosjön-Knupbodarna Öppnas i nytt fönster.

Knupbodarna-Norrlandsporten
(inkl. anslutning Digerberget)

4.7 km
(2.4 km)

Etappbeskrivning Knupbodarna-Norrlandsporten Öppnas i nytt fönster.

Fiskevatten

Utmed och i nära anslutning till Hälsingeleden finns ett antal sjöar och vattendrag med god potential för fiske. Information om dessa fiskevatten presenteras här nedan. För övriga sjöar i kommunen och på kartan hänvisas det till de lokala fiskeföreningarna.

Fiskekort krävs för samtliga fiskevatten som finns utmärkta på kartan.

Fisksorter: A = abborre, G = gädda, H = harr, L = Lake, R = röding, S = Sik, V = vitfisk inkl. mört, Ö = öring. Övriga sorter finns redovisade för respektive sjö.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2023 kl. 08.44

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: