Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret. Ett officialservitut bildas, ändras eller upphävs genom en lantmäteriförrättning, i en så kallad fastighetsreglering.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2022 kl. 10.39

Sidfot