Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att använda exempelvis en annan fastighets väg eller brunn.

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret. Ett officialservitut bildas, ändras eller upphävs genom en lantmäteriförrättning, i en så kallad fastighetsreglering.

Läs mer om servitut på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.17

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: