Förrättningar, avstyckning

En förrättning är när en fastighet delas, läggs ihop eller förs över till en annan fastighet. Det är Lantmäteriet som ansvarar för förrättningar.

Har du frågor eller vill ansöka om en förrättning kan du vända dig till Lantmäteriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på åtgärder som du behöver ansöka om lantmäteriförättning hos lantmäteriet för:

  • stycka av en tomt
  • överföra mark mellan fastigheter
  • bestämma läget av en gräns
  • bilda en gemensamhetsanläggning.

I Bollnäs har vi ett samarbete med Lantmäteriet som kallas KFF; Kommunala Förrättningsförberedelser. Det innebär att du ansöker om förrättning hos Lantmäteriet men vi från kommunen gör den mätningstekniska delen av förrättningen ute på plats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: