Vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp inom bestämda geografiska områden. De kallas för verksamhetsområden. Din fastighet ska ligga inom ett verksamhetsområde för att kunna anslutas till en vattentjänst. Vattentjänster är tillgång till kommunalt vatten, spillvatten eller dagvatten.

Kommunalt vatten och avlopp finansieras främst genom taxor. Utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar de boende själva för sin avloppslösning. Taxor finns att läsa om på Helsingevatten.se Länk till annan webbplats.

Bollnäs kommuns VA-plan är styrande i kommunens planering och förvaltning av vatten och avlopp. Planens syfte är att säkerställa en god och långsiktig försörjning av vatten och avlopp inom kommmunen.

VA-plan Bollnäs kommun Pdf, 1.1 MB.

 Helsinge Vatten AB handlägger VA-anslutningsärenden på uppdrag av Bollnäs och Ovanåkers kommun. Vill du ansluta dig ska du skicka in en VA-anmälan med bifogad ritning.

Ansökan - Anslutning till kommunal Vatten- och/eller avloppsledning Länk till annan webbplats.

För att få svar på vilken möjlighet till anslutning du har kan du vända dig till Helsinge Vatten. Detta gäller även vid tillfällig anslutning, t.ex. byggvatten och vid förändringar på fastighet som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. Exempel på sådan förändring kan vara inkoppling av gäststuga eller annan tillbyggnad.

Kontakt Helsinge Vatten

Telefon: 0271-574 50 
E-post: info@helsingevatten.se

Webbplats: Helsinge vatten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2022 kl. 11.58

Sidfot