Vattentjänstplan

Vattentjänstplan för Bollnäs kommun har antagits.

Ett förslag till Vattentjänstplan för Bollnäs kommun har tagits fram och den antogs av kommunfullmäktige den 29 januari 2024.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Vattentjänstplan Pdf, 782.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 299.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 194.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 69.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024 kl. 15.42

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: