Dagvatten

Våra vattendrag kan påverkas negativt av miljöföroreningar som kommer med regn, snö och hagel. Risken att vattendrag förorenas går att minimera genom att titta på vattenflöden och rening av dagvatten.

Regn, snö och hagel som landar på våra vägar, gator och tak rinner så småningom av och hamnar tillslut i våra vattendrag såsom bäckar, sjöar och hav. Det är detta som kallas dagvatten. Det leds bort från tätbebyggda områden via diken eller avloppsledningar.

Från trafik och industri för dagvatten med sig föroreningar som kan ha en skadlig påverkan på växter och djur i naturen.

Smältvatten under våren och kraftig nederbörd kan göra att översvämningar bidrar till problemet med föroreningar.

Du som husägare kan påverka flödet av dagvatten vilket kan minska mängden föroreningar som hamnar i våra vattendrag. Genom att ta hand om dagvatten från den egna tomten kan du göra något bra för miljön:

 • Det kan vara att ha ytor där vatten kan tränga ner i marken, eller att samla upp vattnet för senare bevattning av trädgården.
 • Undvik att tvätta bilen på gatan och åk istället till en bilvårdsanläggning där vattnet renas. Vill du ändå tvätta bilen hemma, försök hitta ett miljövänligt tvättmedel.
 • Ska du gödsla dina rabatter eller gräsmatta, undvik kemiska bekämpningsmedel och gödsla bara under växtsäsongen.
 • Vid val av material till tak och fasad kan du tänka på att välja material som inte ger ifrån sig miljöförorenande ämnen.

I Bollnäs är det kommunägda bolaget Helsinge Vatten AB som är ansvarig för det kommunala vatten- och avloppsnätet som ska klara att ta hand om normala regn (regn med en återkomsttid på tio år). Det ingår i vatten- och avloppsavgiften som du som fastighetsägare betalar till Helsinge Vatten AB. Om avloppsnätet inte skulle klara det kan du som fastighetsägare kräva skadestånd. Du som fastighetsägare ska alltid ställa krav på ersättning till ditt försäkringsbolag som i sin tur tar kontakt med Helsinge Vatten AB.

Hantering av dagvatten är en viktig fråga när kommunen planerar och exploaterar nya områden samt utvecklar befintliga områden.

Bollnäs kommun har två styrande dokument som beskriver hur dagvatten ska hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Dagvattenstrategi för Bollnäs kommun Pdf, 922.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenriktlinjer för Bollnäs kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 kl. 15.11

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: