Dricksvatten och vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning. Här kan du läsa mer om kommunalt och eget dricksvatten.

Om du har eget dricksvatten så är det oftast du som äger brunnen som är ansvarig för dricksvattnet. Ibland är det en förening som är ansvarig för dricksvattnet. Den som är ansvarig för dricksvattnet behöver ta prover och få dessa analyserade.

Det finns riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och tekniska egenskaper att förhålla sig till. På livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns råd om enskilt dricksvatten. Där finns även råd om hur du anlägger en brunn samt sköter om en brunn.

För att hitta ett laboratorium som utför analyser kan du besöka Swedacs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns en lista på laboratorier som utför analyser. Respektive laboratorium har beskrivning om hur du ska gå till väga vid provtagning och analys.

Om vatten från en privat eller en gemensam brunn används i en kommersiell eller offentlig verksamhet, vilket kan vara exempelvis en restaurang, kan brunnen omfattas av krav på anmälan enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Läs mer om regler för dricksvatten på livsmedelsverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HelsingeVatten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. levererar kommunalt dricksvatten i Bollnäs kommun. Det finns kommunala vattenverk i Flästa, Hällbo, Glössbo, Segersta och Västansjö.

Kontakta Helsingevatten om du har frågor om kvalitén på vattnet, kostnad för vatten eller liknande.

För att skydda det vatten som ska bli till dricksvatten finns skyddsområden för vatten. Vid dessa områden kan vissa verksamheter och aktiviteter vara reglerade eller till och med förbjudna. Det kan exempelvis gälla hantering och användning av kemikalier, grävning, schaktning eller borrning.

Vattenskyddsområden i Bollnäs kommun:

 • Flästa
 • Glössbo
 • Segersta
 • Västansjö.

Vill du skapa ett vattenskyddsområde? Läs om hur du gör och ansök hos Länsstyrelsen i Gävleborg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: