Ängslunda

Ängslunda särskilda boende ligger i Arbrå, cirka 15 km från Bollnäs.

Information om Covid-19

Trots att vi inte har besöksförbud vid äldreboenden i Bollnäs, så har vi tagit fram rekommendationer för dig som vill besöka våra boenden. Det för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt för att skydda våra brukare mot att insjukna i covid-19.

  • Stanna hemma om du upplever symptom som kan vara covid-19.
  • Ha god handhygien inför, under och efter besök. Vi tillhandahåller handsprit.
  • Tänk på distansering och att hålla avstånd

Vid eventuella utbrott av covid-19 kan dessa besöksrutiner komma att ändras.

Om Ängslunda

Ängslunda består av 65 boendeplatser och 16 platser för korttidsvistelse/återkommande korttidsvistelse, fördelat på sex avdelningar (A, A4, B, C, D och Höstsol/Rosengård). Bollnäs Bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av huset. Ängslunda har även Sinnenas trädgård, boulebana, minispa/bastu och gym som alla kan besöka.

På Ängslundas facebook-sida kan du följa de dagliga aktiviteterna som händer på boendet.

Till Ängslundas Facebook-sida Länk till annan webbplats.

En öppen dagverksamhet som riktar sig till äldre i ordinärt boende som har behov av social samvaro. Syftet är att minska den sociala isoleringen och känslan av ensamhet, samt skapa gemenskap, trygghet och trivsel för deltagaren.

Vi erbjuder trevliga aktiviteter och gemenskap. Fika förmiddag och eftermiddag bjuder vi på. Lunch finns att köpa i restaurangen på Ängslunda.

Vid intresse kontakta dagverksamheten för planering och inskrivningssamtal. Vi delar in deltagarna i grupper utifrån behov och intressen olika veckodagar. Resor till dagverksamheten bokas via färdtjänst. Personalen kan vara behjälplig att boka.

Öppettider mån-fre kl 10-15

Kontaktuppgifter:

Telefon:
0278-268 23
072-207 98 54
E-post: angslunda.dagverksamhet@bollnas.se

De personer som ingår i detta team ansvarar för planering av aktiviteter och underhållning. De tar dessutom gärna emot studiebesök samt åker ut och informerar om vår verksamhet.

Har du några frågor?
Kontakta våra aktivitetsombud: angslunda_Rehab@bollnas.se
Telefon: 073-2746466 (Vardagar kl 13:30-16:00)

Vid intresse av att erbjuda underhållning - ta kontakt med rehabpersonalen på telefon: 072- 707 67 84 eller e-post: angslunda@bollnas.se

Köket på Ängslunda lagar mat till alla våningar på Ängslunda och till restaurangen.

Restaurangens öppettider för lunch är mån-sön kl 12.00-13:30.

Läs mer om mat inom äldreomsorgen.

På Ängslunda serveras det varje dag frukost, lunch, middag och mellanmål. Mellanmålen tillagas på respektive enhet.
Till lunch finns det två alternativ att välja mellan. För den som behöver specialkost finns det givetvis att tillgå. Vegetariskt alternativ finns
Alla måltider serveras utifrån önskemål i gemensamt matrum eller i den egna lägenheten.

Vi erbjuder dig som är boende hos oss

Frisör - Dam och herrklippning bokas via: bokadirekt.se Länk till annan webbplats.
Fotvård - Tidsbeställning 070-343 85 88 Ulrika Wall

Om du har behov av boende under tiden du besöker anhöriga på Ängslunda finns möjligheter att hyra vårt anhörigrum.

Information om vårt anhörigrum. (pdf) Pdf, 454.8 kB.

Vi arbetar aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal.

Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Läs mer om den välfärdsteknik som används på våra särskilda boenden.

Upplevelsecykel

Med hjälp av cykel, dator och bildskärm kan man cykla och samtidigt se och uppleva olika platser. Man kan se platser man längtar tillbaka till, eller nya ställen som man alltid velat besöka

Terapidjur

Digitala terapidjur är ett komplement i vården och ett alternativ till levande sällskapsdjur. Målsättningen med digitala terapidjur är att berika det dagliga livet genom ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande

Tovertafel

Magiska bord, eller som det heter -Tovertafel är en teknik som tagits fram för personer med demenssjukdom och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.. Med en interaktiv projektor blir ett vanligt bord nästan magiskt. Det förvandlas till en aktiv spelyta som känner av deltagarnas rörelser över bordet.
Det finns en mängd olika vackra spel i fina färger och inget av dem går ut på att vinna, allt handlar om att ha kul, och att locka till rörelse och social interaktion.
Spelen hjälper till att bryta passivitet, skapa glädje och gemenskap

Träningscykel

MOTOmed är en träningscykel för passiv, assisterad och aktiv rörelse av armar och ben för personer som befinner sig i liggande eller sittande ställning.

Kameratillsyn

Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild och har ingen ljudupptagning.

Nyckelfria medicinskåp

Medicinskåp som öppnas via mobiltelefon. Endast behörig personal kan öppna medicinskåpet, samtidigt registreras vem som öppnat och vilken tidpunkt. Detta ger en säker medicinhantering. Medicinskåpen finns placerade på korttidsboendet Ängslunda

Tena Identifi

Det är ett system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder. Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd

Sängsensor

En liten remsa (sensor) som placeras i sängen. Sensorn känner av puls, andning och aktivitet. Under dygnets alla timmar registreras tid i säng eller när brukaren lämnat sängen.
Sensorn ger en tydlig bild över brukarens sömn och aktivitetsmönster. Underlaget gör att omvårdnaden kan anpassas individuellt utifrån brukarens behov

Vendlet

Vendlet är ett helautomatiskt vändsystem för sängliggande brukare med begränsade resurser. Vendlet innebär ett ökat välbefinnade för brukaren och en bättre arbetsmiljö för personal

På Ängslunda finns tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vardagar även sjukgymnast och arbetsterapeut. Läkare finns att tillgå från Arbrå Hälsocentral.

Alla som bor på särskilt boende i Bollnäs Kommun och som fyllt 65 år får i mars varje år möjlighet att besvara en enkät. Enkäten skickas ut från Socialstyrelsen till hela Sverige och heter Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.

Du som har svårt att svara själv, får gärna ta hjälp av en närstående. Personal vid särskilda boenden i Bollnäs Kommun undviker att hjälpa till att besvara enkäten. Du som äldre ska känna dig trygg med att ditt svar är anonymt och att du kan svara uppriktigt. Din åsikt är viktig för att verksamheten vid särskilda boenden i Bollnäs Kommun ska kunna förbättra stödet till dig som är äldre. Vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du är mindre nöjd med. Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet. På internet kan frågorna besvaras på fler språk än svenska.

Undersökningens sammanställda resultat används i arbetet för att förbättra stödet till de äldre. Detta sker under ledning av ansvariga verksamhetschefer.

För frågor och mer information kontakta ansvarig enhetschef för det särskilda boendet.

Brukarundersökning särskilt boende Ängslunda 2023 (pdf). Pdf, 816.4 kB.

Brukarundersökning särskilt boende Ängslunda 2022 (pdf) Pdf, 749.6 kB.

Brukarundersökning särskilt boende Bollnäs kommun 2023 (pdf). Pdf, 665.8 kB.

Brukarundersökning särskilt boende Bollnäs kommun 2022 (pdf) Pdf, 843.2 kB.

Sjuksköterska Ängslunda
Telefon: 0278-62 60 61

Korttids/Återkommande korttids 0278-62 60 62

Ängslunda A4
Telefon: 0278-254 10

Ängslunda A
Telefon: 0278-254 09

Ängslunda B söder
Telefon: 0278-254 11

Ängslunda B norr
Telefon: 0278-251 35

Ängslunda våning C återkommande korttidsvistelse
telefon: 0278- 254 12
telefontid 10.30-12.00 och 14.00-16.00.

Ängslunda våning C korttidsvistelse
072-203 17 35
telefontid 10.30-12.00 och 14.00-16.00.

Ängslunda D
Telefon: 0278- 254 13

Ängslunda Höstsol
Telefon: 0278-268 80

Ängslunda Rosengård
Telefon: 0278-268 90

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024 kl. 12.00

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: