Gutenberg äldreboende

Gutenbergs äldreboende ligger i centrala Bollnäs, belägen ett stenkast från sjön Vågen och det natursköna området på Långnäs.

Information om Covid-19

Trots att vi inte har besöksförbud vid äldreboenden i Bollnäs, så har vi tagit fram rekommendationer för dig som vill besöka våra boenden. Det för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt för att skydda våra brukare mot att insjukna i covid-19.

  • Stanna hemma om du upplever symptom som kan vara covid-19.
  • Ha god handhygien inför, under och efter besök. Vi tillhandahåller handsprit.
  • Tänk på distansering och att hålla avstånd

Vid eventuella utbrott av covid-19 kan dessa besöksrutiner komma att ändras.

Om Gutenberg

Gutenberg består av 43 lägenheter fördelat på fyra enheter. Det är fyra gruppboenden med gemensamhetsutrymmen. Lägenheterna är ljusa och har ett mindre köksutrymme och handikappanpassat badrum. I anslutning till boendet finns en gemensam trädgård.

Du möblerar själv din lägenhet med egna möbler och personliga ägodelar. Höj och sänkbar säng och madrass finns att hyra.

GHG bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av fastigheten.

Det finns aktivitetssamordnare med tillhörande team av undersköterskor. De personer som ingår i detta team ansvarar för planering av aktiviteter, underhållning och trädgård.

Fyra gånger per vecka har verksamheten balans och styrketräning fördelat på de olika våningarna. Du som bor på Gutenberg är välkommen vid samtliga tillfällen.

Två gånger i veckan har vi gruppaktiviteter i form av bingo eller annan aktivitet.

Följ oss gärna på Instagram @aldreboendetgutenberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se vad som händer hos oss!

Vi arbetar aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal.

Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Läs mer om den välfärdsteknik som används på våra särskilda boenden.

Upplevelsecykel

Med hjälp av cykel, dator och bildskärm kan man cykla och samtidigt se och uppleva olika platser. Man kan se platser man längtar tillbaka till, eller nya ställen som man alltid velat besöka

Terapidjur

Digitala terapidjur är ett komplement i vården och ett alternativ till levande sällskapsdjur. Målsättningen med digitala terapidjur är att berika det dagliga livet genom ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande

Tovertafel

Magiska bord, eller som det heter -Tovertafel är en teknik som tagits fram för personer med demenssjukdom och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.. Med en interaktiv projektor blir ett vanligt bord nästan magiskt. Det förvandlas till en aktiv spelyta som känner av deltagarnas rörelser över bordet.
Det finns en mängd olika vackra spel i fina färger och inget av dem går ut på att vinna, allt handlar om att ha kul, och att locka till rörelse och social interaktion.
Spelen hjälper till att bryta passivitet, skapa glädje och gemenskap

Träningscykel

MOTOmed är en träningscykel för passiv, assisterad och aktiv rörelse av armar och ben för personer som befinner sig i liggande eller sittande ställning.

Kameratillsyn

Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild och har ingen ljudupptagning.

Nyckelfria medicinskåp

Medicinskåp som öppnas via mobiltelefon. Endast behörig personal kan öppna medicinskåpet, samtidigt registreras vem som öppnat och vilken tidpunkt. Detta ger en säker medicinhantering. Medicinskåpen finns placerade på korttidsboendet Ängslunda

Tena Identifi

Det är ett system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder. Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd

Sängsensor

En liten remsa (sensor) som placeras i sängen. Sensorn känner av puls, andning och aktivitet. Under dygnets alla timmar registreras tid i säng eller när brukaren lämnat sängen.
Sensorn ger en tydlig bild över brukarens sömn och aktivitetsmönster. Underlaget gör att omvårdnaden kan anpassas individuellt utifrån brukarens behov

Vendlet

Vendlet är ett helautomatiskt vändsystem för sängliggande brukare med begränsade resurser. Vendlet innebär ett ökat välbefinnade för brukaren och en bättre arbetsmiljö för personal

På Gutenberg finns dagtid sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvård.

Alla brukare som bor i särskilt boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under kväll, natt och helg finns sjuksköterska tillgänglig i kommunen.

Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Läkare kommer på planerad tid varje vecka.

Alla som bor på särskilt boende i Bollnäs Kommun och som fyllt 65 år får i mars varje år möjlighet att besvara en enkät. Enkäten skickas ut från Socialstyrelsen till hela Sverige och heter Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.

Du som har svårt att svara själv, får gärna ta hjälp av en närstående. Personal vid särskilda boenden i Bollnäs Kommun undviker att hjälpa till att besvara enkäten. Du som äldre ska känna dig trygg med att ditt svar är anonymt och att du kan svara uppriktigt. Din åsikt är viktig för att verksamheten vid särskilda boenden i Bollnäs Kommun ska kunna förbättra stödet till dig som är äldre. Vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du är mindre nöjd med. Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet. På internet kan frågorna besvaras på fler språk än svenska.

Undersökningens sammanställda resultat används i arbetet för att förbättra stödet till de äldre. Detta sker under ledning av ansvariga verksamhetschefer.

För frågor och mer information kontakta ansvarig enhetschef för det särskilda boendet.

Brukarundersökning särskilt boende Gutenberg 2023 (pdf). Pdf, 666.1 kB.

Brukarundersökning särskilt boende Gutenberg 2022(pdf) Pdf, 749.7 kB.

Brukarundersökning särskilt boende Bollnäs kommun 2023 (pdf). Pdf, 665.8 kB.

Brukarundersökning särskilt boende Bollnäs kommun 2022 (pdf) Pdf, 843.2 kB.


Sjuksköterska Gutenberg
Telefon: 0278-62 60 64

Gruppboende 1
Telefon: 0278-257 01

Gruppboende 2
Telefon: 0278-257 02

Gruppboende 3
Telefon: 0278-257 03

Gruppboende 4
Telefon: 0278-257 04

Nattpersonal
Telefon: 0278-257 01

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024 kl. 11.59

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: