Ledsagning

Ledsagning är till för den som behöver hjälp att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter eller för att i övrigt delta i samhällslivet.

Har man personlig assistans ingår ledsagning i assistansen. Ledsagning söker du hos våra biståndshandläggare. Ledsagning kostar inget.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2023 kl. 10.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: