Gym

I Bollnäs kommun kan du träna i välutrustade gym i fräscha lokaler. Våra gym finns i Arbrå, Bollnäs och Kilafors.

Kondition eller styrka - varför inte både och?

På våra gym kan du både träna styrka med maskin eller med fria vikter.

För styrketräning finns:

 • träningsmaskiner
 • hantlar
 • skivstänger
 • draghissar
 • benställning
 • bänkpress.

För konditionsträning finns:

 • löpband
 • roddmaskiner
 • elliptiska maskiner
 • cyklar.

På Bollnäs sporthall och Höghammarhallen finns det även tillgång till en stakmaskin och på Höghammarhallen en 200 meter lång löparbana.

Våra gym

Ett träningskort - fyra träningsanläggningar

När du köper ett träningskort hos oss kan du träna vid våra fyra anläggningar.

Priser för gym

Priser för gym

Kort

Vuxen

Student/
pensionär

Ungdom

Enkelbiljett

130 kr

95 kr

85 kr

Månadskort*

690 kr

510 kr

375 kr

Halvårskort

2 755 kr

2 050 kr

1 450 kr

Årskort

4 605 kr

3 425 kr

2 420 kr

Delbetalning

390 kr/mån

295 kr/mån

210 kr/mån

10-gångerskort*

1 045 kr

760 kr

665 kr

*Månadskort samt 10-gångerskort gäller för gym+gruppträning

Priser för gruppträning

Priser för gruppträning

Kort

Vuxen

Student/
pensionär

Ungdom

Enkelbiljett

130 kr

95 kr

85 kr

Månadskort*

690 kr

510 kr

375 kr

Halvårskort

2 455 kr

1 830 kr

1 285 kr

Årskort

4 100 kr

3 055 kr

2 150 kr

Delbetalning

350 kr/mån

265 kr/mån

195 kr/mån

10-gångerskort*

1 045 kr

760 kr

665 kr

*Månadskort samt 10-gångerskort gäller för gym+gruppträning

Priser för gym + gruppträning

Priser för gym + gruppträning

Kort

Vuxen

Student/
pensionär

Ungdom

Enkelbiljett

130 kr

95 kr

85 kr

Månadskort*

690 kr

510 kr

375 kr

Halvårskort

3 345 kr

2 490 kr

1 760 kr

Årskort

5 595 kr

4 165 kr

2 945 kr

Delbetalning

475 kr/mån

355 kr/mån

255 kr/mån

10-gångerskort*

1 045 kr

760 kr

665 kr

Sommarkort**
(1 månad)

585 kr

435 kr

320 kr

*Månadskort samt 10-gångerskort gäller för gym+gruppträning
**Sommarkorten giltiga en månad under perioden 1/6 – 31/8.

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Kan köpas mot uppvisande av Fysisk aktivitet på recept (FaR) utskrivet av legitimerad sjukvårdspersonal, exempelvis läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Kortet gäller i två (2) månader och kan köpas en gång per kund och är gällande för gym och gruppträning.

Pris FaR-kortet

Kort

Pris

FaR-kortet

555 kr/2 månader

Träningskorten finns att köpa i receptionen på Bollnäs-, Kilafors- eller Arbrå sporthall.

Priser för friskvårdstjänster

Vad

Kostnad

Kom igång-instruktioner i gym

Ingår vid köp av träningskort

Personlig träning 60 min

700 kr

Personlig träning duo, 60 min

1 055 kr

YPT (personlig träning i grupp 13 gånger)

5 100 kr/person

Hälsotester/bedömningar

655–1 430 kr

 • I gymmet är åldersgränsen 15 år eller 13 år om du gått kommunenes Träningsskola eller tränar tillsammans med vårdnadshavare eller ansvarig vuxen (krävs intyg av vårdnadshavare, görs vid köp av träningskort).
 • I våra ledarledda gruppträningpass är åldersgränsen 13 år.

 • Av utrymmes- och brandsäkerhetsskäl ska dina ytterkläder och väskor förvaras i förvaringsskåpen som finns i omklädningsrummen, i trapphuset och på entréplan. Hänglås finns att köpa i receptionen vid entrén. Observera att vi inte ansvarar för personliga ägodelar.
 • Vi eftersträvar fräscha träningslokaler. Använd alltid inomhusskor då du tränar och se till att torka av maskiner, redskap och gruppträningsutrustning efter användning. Papper och rengöringsmedel finns i gym och gruppträningssalar.
 • Tänk på dina medtränande och tvätta dina träningskläder ofta. Det är inte tillåtet att träna med bar överkropp.
 • Häng tillbaka viktplattor samt lösa redskap i gymmet, liksom utrustning i gruppträningssalarna då du använt dem.
 • Magnesium eller liknande produkter är inte tillåtet att använda i gym eller gruppträningssalar.
 • I och med att du tränar hos oss så förbinder du dig till att följa kommunens dopingpolicy som finns anslagen i lokalerna.
 • Om du upptäcker något fel på våra maskiner eller redskap i gym och gruppträningssalar, vänligen meddela personalen så att vi kan åtgärda problemet.

Kommunfullmäktige antog 1995-06-12 § 92 en dopingpolicy som gäller för kommunens samtliga lokaler och anläggningar:

 1. Bollnäs kommuns samtliga idrottsanläggningar skall vara dopingfria. Detta innebär att en person som använder dopingpreparat ej har rätt att vara hyresgäst eller att träna på någon av anläggningarna.
 2. Person som innehar, överlåter, säljer eller brukar förbjudna preparat enligt lag* har inte heller rätt att vara hyresgäst eller träna på någon av kommunens idrottsanläggningar.
 3. De föreningar som hyr lokal eller anläggning för idrottsändamål och är anslutna till Riksidrottsförbundet har ansvar för att de som tränar är medlemmar i föreningen. Medlemskap i dessa föreningar ger automatiskt skyldighet att lämna dopingprov till Idrottsförbundets kontrollanter.

*SFS 1991:1969. Förbjudna preparat enligt lag är: syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelser av testosteron och dess derivat eller tillväxthormon.


Regler för köp av entrébiljetter och kort

 • Alla besök på våra simhallar är avgiftsbelagda.
 • Våra bad- och träningskort gäller vid kommunens sim- och sporthallar i Bollnäs, Arbrå, Kilafors och vid Höghammarhallen.
 • Giltigt kort och legitimation ska kunna visas upp vid varje besök.
 • Alla kort för bad och träning är personliga och ska betraktas som en värdehandling.
 • Kort får inte överlåtas eller lånas ut till någon annan person. Vid missbruk av kort spärras kortet utan återbetalning. Användaren kan vid missbruk av kort stängas av från samtliga anläggningar.
 • Ersättningskort för förlorat kort skrivs ut mot uppvisande av den kontrollremsa som tillhör kortet. Utan kontrollremsa kostar ersättningskortet 100 kr.

För att köpa entrebiljett eller kort till pensionärsrabatt behöver du kunna visa upp något av följande:

 • Legitimation (från 65 år).
 • Pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten.
 • Giltigt förmånsintyg från Försäkringskassan för sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning.

För att köpa entrebiljett eller kort till studeranderabatt behöver du kunna visa upp något av följande:

 • giltigt studerandebevis såsom Mecenatkortet eller
 • giltigt intyg om heltidsstudier vid Komvux.

Giltig legitimation med foto måste kunna uppvisas vid köp och nyttjande av rabatterad entrebiljett eller kort.

Delbetalningsavtal kan tecknas vid köp av bad- och träningskort med en bindningstid på minst tolv (12) månader. Betalning sker med månadsinbetalning via faktura. Kunden kan via sin internetbank välja e-faktura.

 • Första betalningen görs i samband med tecknande av avtal och kunden betalar då för innevarande och nästkommande månad.
 • Avtal med delbetalning är bindande i tolv (12) månader.
 • Efter bindningstiden kan avtalet sägas upp med en (1) månads uppsägningstid.
 • För personer under 18 år krävs målsmans underskrift samt en myndig betalningsansvarig.
 • Alla delbetalningsavtal är löpande vilket innebär att avtalet måste sägas upp av kunden för att avtalet skall sluta gälla.

Årskort:

Årskort kan frysas framåt i tiden i högst 90 dagar, mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Årskortet giltighetstid förlängs då med motsvarande antal dagar.

Delbetalningsavtal:

Kort som betalas via delbetalningsavtal kan, efter att bindningstiden om tolv (12) månader passerat, frysas framåt i tiden i högst 90 dagar per år, mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Frysning ger då betalningsfria månader.

Frysning kan endast ske framåt i tiden och endast i hela kalendermånader. Minimigräns 30 dagar.

Vid händelser och omständigheter utanför teknik- och fritidsnämndens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, kan inte teknik- och fritidsnämnden hållas ansvarig för hinder i eller begränsningar av verksamhet i egen regi eller verksamhet i förhyrd lokal, anläggning eller utrustning.

Exempel på sådan omständighet kan vara vatten- eller brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof, allvarlig smittspridning och myndighetsbeslut.

Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att under sådana omständigheter avbryta, begränsa eller anpassa verksamhet eller uthyrning utan att ersättning utgår.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024 kl. 10.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: