Familjecentrum

Familjecentrum är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och familjer med barn upp till 12 år.

Familjecentrum erbjuder en mötesplats med samlat och lättillgängligt stöd för att medverka till att barn i Bollnäs kommun får goda uppväxtvillkor och god hälsa.

Bollnäs Familjecentrum är en samverkan mellan Aleris, Bollnäs kommun och Region Gävleborg.

Familjecentrum erbjuder:

 • Mödravårdsbesök under graviditeten och uppföljning på barnavårdscentralen (BVC) när barnet är fött
 • Öppen förskola dit du och ditt barn (upp till 6 år) tillsammans är välkomna
 • Råd och stöd av barn- och familjehälsan och av socialtjänstens förebyggande insatser
 • Föräldragrupper/stöd
 • Starta en egen föräldragrupp eller träffas och diskutera olika frågor
 • Träffar för att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
 • Barnmorskemottagning - där du kan få gynekologisk cellprovskontroll och preventivmedelsrådgivning.
 • BB-mottagning
 • Ungdomsmottagning - UMO - för ungdomar mellan 13 och 23 år
 • Ultraljud på gravida

Genom samverkan vill vi

 • erbjuda en mötesplats för alla barn och föräldrar i Bollnäs
 • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
 • erbjuda lättillgängligt stöd på ett tidigt stadium
 • ge information om hur samhället fungerar
 • ge en mångsidig service genom att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans.

På Familjecentrum erbjuder familjebehandlare föräldrastöd i form av samtal, rådgivning och föräldragrupper. Har du frågor gällande föräldrarollen, barnuppfostran, relationer, anknytning, vägledning eller andra funderingar kring föräldraskapet? Läs mer om vilket nedan vilket stöd du kan få av oss.

Vi som arbetar som familjebehandlare på Familjecentrum är:

Kicki Badal
Telefon: 070-260 56 15
E-post: kicki.badal@bollnas.se

Eva Clahr
Telefon: 070-666 75 72
E-post: eva.clahr@bollnas.se

Läs mer om Föräldrastöd som erbjuds.

Barn- och familjehälsan är en psykosocial verksamhet inom primärvården för dig som blivande förälder, för barn upp till 12 år samt dennes familj.

Ta kontakt med oss om du känner

 • rädsla inför förlossning
 • ångest, oro och nedstämdhet under din graviditet eller i samband med ditt barns födelse och spädbarnstid/småbarnstid
 • svårigheter i kontakten med ditt barn
 • osäkerhet eller svårigheter rörande ditt föräldraskap
 • oro över ditt barns utveckling
 • syskonproblematik

Eller om ditt barn visar

 • oro, ängslan eller ångest
 • nedstämdhet, ledsenhet, sorg eller depression
 • bråkighet eller utagerande beteende som leder till konflikter och problem inom familjen
 • kamratproblem eller ensamhet
 • sykosomatiska problem

Kontakta oss
Vid nytt ärende, telefonnummer: 0771-44 55 00
Vid pågående ärende, telefonnummer: 0270-777 25

Telefontid måndag–fredag kl 08.30–09.30

Vi på barnmorskemottagningen ansvarar för

 • graviditetskontroller
 • förlossnings- och föräldraförberedelse
 • gynekologisk cellprovtagning
 • preventivmedelsrådgivning och provtagning vid misstanke om könssjukdom
 • vi har också en BB-mottagning och vi genomför ultraljud på gravida.

Våra öppettider
Måndag–fredag kl 8.00–17.00
Telefon 0278-383 43

På ungdomsmottagningen kan du som är mellan 13 och 23 år få hjälp och stöd om du har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel. Du kan också få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

Information om ungdomsmottagningen

Du sjunger, läser, målar och leker tillsammans med ditt barn samtidigt som du knyter kontakter med andra barn och vuxna. Du behöver inte anmäla dig utan kan komma och gå som du vill under våra öppettider. Allt leds av en förskollärare och är avgiftsfritt.

Information om öppna förskolan

På BVC arbetar sjuksköterskor med specialkompetens och erfarenhet av barn. Den förebyggande hälsovården löper som en tråd genom verksamheten.

BVC-sköterskan följer ditt barns utveckling från födsel till skolstart – hörsel, syn, tal, tänder; hela den fysiska och psykiska utvecklingen följs upp. Ditt barn vaccineras mot en rad sjukdomar och erbjuds regelbundna läkarundersökningar.

Du väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå på, du behöver alltså inte gå på den hälsocentral du är listad på.

Kontakt

 • Familjecentrum

  Besöksadress

  Läroverksgatan 47
  821 33 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024 kl. 11.15

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: