Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa kan du vända dig till socialtjänsten. De uppgifter du lämnar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha tydliga belägg för att situationen skall anses som tillräckligt riskfylld för att ringa socialtjänsten och förmedla din oro.

Så gör du en orosanmälan

För att göra en orosanmälan kan du använda vår e-tjänst Oro för barn 0-20 år - anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa 0278- 252 02

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Onsdag: 13.00-16.00.

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren.

Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand eller att en person är utsatt för hot eller våld.

Kontakt och öppettider för socialjouren

Ring socialjouren på telefon 026-10 02 25

Måndag-torsdag 17.00-23.00
Fredag 17.00-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den är stationerad i Gävle.

Akuta anmälningar övrig tid

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren är stängda ring 112

Du kan välja att vara anonym

Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte lämnar ditt namn och telefonnummer. Fundera på varför du vill vara anonym. Ofta är det lättare för socialtjänsten att hjälpa barnet och dess familj om vi kan uppge vem uppgifterna kommit ifrån samt återkoppla vid eventuella frågor.

Det här brukar vi fråga om när vi tar emot en anmälan om att det finns risk för att ett barn/ungdom far illa:

 • Namn på barnet/ungdomen samt barnets/ungdomens adress och telefonnummer.
 • Varför är du orolig för barnet/ungdomen? Beskriv gärna med exempel.
 • Hur länge har du varit orolig för barnet/ungdomen?
 • Vad tror du skulle hända om inget görs nu?
 • Var befinner sig barnet/ungdomen just nu?
 • Tror du att det är en akut fara för barnet/ungdomen? (Om ja, i så fall vilken?)
 • Finns det andra barn/ungdomar i familjen som du tror kan fara illa? (Om ja, i så fall vilka och ålder?)
 • Är det något särskilt vi bör tänka på när vi kontaktar barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavarna?
 • Känner vårdnadshavarna till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Känner barnet/ungdomen till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid en träff för att överlämna anmälan/informationen med dem det berör?

När en anmälan mottagits avgör socialtjänsten hur vi ska agera och om ärendet skall utredas vidare. Sådan information får socialtjänsten inte delge anmälaren utan att vårdnadshavaren gett sitt samtycke till detta.

När vi mottagit en anmälan

 1. Informerar vi alltid vårdnadshavarna om anmälan.
 2. Vårdnadshavarna kallas till ett samtal för en s.k. ”förhandsbedömning”. Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning till hur allvarlig informationen/anmälan är och vilken risk den innebär för barnet/ungdomen.
 3. Om det framkommer att barnet/ungdomen och/eller dess vårdnadshavare är i behov av hjälp startas en utredning. Syftet är att utreda barnets/ungdomens, och dess vårdnadshavares, eventualla behov av stöd och hjälp och hur socialtjänsten kan vara behjälpliga med detta.
 4. En utredningsplan görs för att tydliggöra hur utredningen praktiskt kommer att genomföras. En utredning skall inte göras mer omfattande än vad som anses vara nödvändigt. Utredningen ska göras så snabbt som möjligt och vara färdig senast inom fyra månader. Utredningen ska färdigställas även om familjen flyttar till annan kommun.
 5. Utifrån utredningen bestäms vilket stöd och hjälp barnet/ungdomen/familjen ska få.

De insatser som socialtjänstens barn- och ungdomsenhet kan erbjuda är:

 • Råd och stöd av socialsekreterare.
 • Kontaktperson/kontaktfamilj.
 • Resursteam som arbetar med öppenvårdsinsatser med familjen.
 • Jourfamilj.
 • Institutionsplacering.
 • Familjehemsplacering.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024 kl. 11.53

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: