Föräldrastöd, rådgivning och grupper

Kvinna och barn håller hand

På Familjecentrum erbjuder familjebehandlare föräldrastöd i form av samtal, rådgivning och föräldragrupper.

Stöd du kan få av oss

Vi erbjuder råd- och stödsamtal till dig som förälder. Samtalen är kostnadsfria. Vi skriver inga journaler och har tystnadsplikt. Vi samtalar om det du och din familj har behov av. Vi arbetar samverkande och kan hjälpa till att förmedla kontakt om det finns behov av stöd från andra verksamheter.

Tid bokas direkt med någon av familjebehandlarna på Familjecentrum. Kontakt kan även förmedlas via din barnmorska, BHV-sköterska eller Öppna förskolans personal.

Kontakta familjebehandlare Kicki Badal på telefonnummer: 070-260 56 15 eller e-post kicki.badal@bollnas.se

Alla föräldrar kan behöva stöd i sitt föräldraskap. Det kan ibland vara svårt att förstå vad våra barns beteenden vill säga oss, vilka behov som barnet egentligen uttrycker. Kanske har ni som föräldrar fastnat i en negativ spiral med tjat och vill hitta nya sätt att kommunicera med ditt barn? Kanske behövs nya sätt att få mer tid till att umgås och ha roligt tillsammans? Kanske vill du som förälder hitta ett sätt att hantera stressiga vardagssituationer på?

Alla våra föräldragrupper syftar till att stärka relationerna i familjen, lära oss att se våra barns behov och skapa en mer positiv stämning i familjen. Vi erbjuder tre olika föräldragrupper:

  • Trygghetscirkeln
  • Föräldraskap i Sverige - FÖS
  • Barn i föräldrars fokus - BiFF

Varje grupp presenteras mer nedan.

Våra föräldragrupper är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar eller andra viktiga vuxna i barns liv. Föräldragrupperna erbjuds dagtid och ibland på kvällstid i familjebehandlarnas lokaler på Heden 128.

Vill du delta i en föräldragrupp?

Kontakta någon av familjebehandlarna på Familjecentrum. Det går även att anmäla sig via barnmorska, BHV-sköterska eller Öppna förskolans personal.

I Trygghetscirkelns föräldragrupp får du hjälp att utforska ditt barns behov och utveckla ditt föräldraskap genom att förstå sammanhang, relationer och dina egna känslor. Du får lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder. Genom Trygghetscirkeln kan du hitta ett förhållningssätt i ditt föräldraskap som kan hjälpa ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Trygghetscirkeln bygger på forskning om anknytning.

Föräldragruppen omfattar fem tillfällen på ca 1,5 timme per gång.

Jag vill vara med – hur anmäler jag mig?

Vi startar en till två föräldragrupper Trygghetscirkeln per termin.

Nästa gruppstart är den 13 mars kl. 17.

Kontakta någon av oss familjebehandlare

Eva Clahr
Telefonnummer: 070-666 75 72
E-post: eva.clahr@bollnas.se

Kicki Badal
Telefonnummer: 070-260 56 15
E-post: kicki.badal@bollnas.se

För dig och din familj som nyss flyttat till Sverige

Föräldraskap i Sverige(FÖS) är samhällsorienterade föräldraträffar om hur det är att vara familj i ett nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet samt hur exempelvis förskola, skola och vård fungerar.

Föräldragruppen träffas vid fem tillfällen under ca 2,5 timmar. I Föräldraskap i Sverige pratar vi bland annat om:

  • Att vara familj i nytt land samt barnens fritid.
  • Förskola, skola. Pojkar och flickor.
  • Hälsa och sjukvård.
  • Föräldrars rättigheter och skyldigheter.
  • Att vara tonårsförälder.

Vi startar en till två föräldragrupper FÖS per termin.

Mest har vi haft grupper på arabiska och tigrinja, men vi startar på de språk som det finns efterfrågan för.

Utbildningen sker i familjebehandlarnas lokaler på Heden 128.

Jag vill vara med – hur anmäler jag mig?

Kontakta någon av oss familjebehandlare

Eva Clahr
Telefonnummer: 070-666 75 72
E-post: eva.clahr@bollnas.se

Kicki Badal
Telefonnummer: 070-260 56 15
E-post: kicki.badal@bollnas.se

Eller prata med öppna förskolan eller din BHV-sköterska så anmäler de dig.

Barn i föräldrars fokus, BIFF, är en utbildning och samtalsgrupp för dig som är förälder och har separerat. I utbildningen får du kunskap och stöd kring hur du som förälder kan underlätta för ditt barn.

En separation medför ofta många utmaningar. För dig som förälder kan en av dem kan vara att komma överens med den andra föräldern kring era gemensamma barn. Att som barn genomgå en skilsmässa kan också innebära svårigheter. Det kan till exempel handla om att barn tar på sig skulden för föräldrarnas skilsmässa eller känner ett ansvar att ta hand om föräldrarna.

I utbildningen BiFF får du som förälder kunskap om barns behov i olika situationer med hänsyn till deras ålder, utveckling och personlighet. Du får också hjälp med hur du ser på din egen del i konflikten, och hur du kan förhålla dig till den andre förälderns beteende och uttalanden.

Hur går utbildningen till?
Vi träffas vid tre tillfällen, två timmar per gång. Utbildningen genomförs i grupper 4 – 6 personer. Båda föräldrarna är välkomna att delta, men ni kommer att gå i separata grupper. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar.

Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna inte kommer överens.

När du har kontaktat oss ringer vi upp och har inskrivningssamtal.

Vad får jag som förälder ut av utbildningen?
Vi vill ge hopp till dig som förälder och vi vill synliggöra ditt barns behov och situation. Vårt mål är att du som förälder ska få en bättre förståelse för hur du kan underlätta för ditt barn.

Hur ofta ges BiFF?
Vi startar en till två utbildningar per termin.

Nästa kurs kommer gå tisdagar kl 17:00 – 19:00 vecka 7, 8 och 9. Varje utbildning består av tre träffar.

Adress: Heden 128, plan 3 i Bollnäs

Kursledare: Lena Persson och Malén Sörfelth

Hur anmäler jag mig till BiFF?
Anmäl dig till:

Malén Sörfelth
Telefonnummer: 0278-255 00
E-post: malen.sorfelth@bollnas.se

eller

Lena Persson
Telefonnummer: 0278-252 92
E-post: lena.a.persson@bollnas.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024 kl. 11.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: