Ansök om stöd enligt LSS

Om du är i behov av stöd och service som exempelvis korttidsvistelse utanför det egna hemmet, biträde av kontaktperson eller ledsagarservice kan du ansöka om stöd via biståndshandläggarenheten. Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

För barn under 15 år ansöker du som vårdnadshavare. Du som är mellan 15 och 17 år och förstår vad det innebär kan själv ansöka i samråd med vårdnadshavare, annars ansöker vårdnadshavaren.

Du som fyllt 18 år kan själv ansöka om du förstår vad det innebär, i annat fall kan gode man vara behjälplig med ansökan.

 1. Du kontaktar oss
  Ring till oss på biståndshandläggarenheten. Du når oss via kontaktinformationen längst ner på sidan. Eller ansök via vår e-tjänst Blankett för ansökan om stöd och service enligt LSS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Vi besöker dig
  En biståndshandläggare besöker dig i ditt hem, ger dig information och svarar på dina frågor. Under det mötet får du möjlighet att beskriva vilket stöd du behöver.

 3. Du ansöker om stöd
  Du ansöker sedan om det stöd som du vill ha. Du kan ansöka genom att ringa oss, besöka oss eller skriva till oss. Ansökan görs av den enskilde eller företrädare.

 4. Vi utreder vad du behöver
  Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en helhetsbild av ditt behov.

  Det är viktigt att du som sökande, och om du vill dina anhöriga, får möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål. Om det saknas tillräckligt med underlag för ett beslut kan handläggaren ge avslag på din ansökan.

 5. Vi tar ett beslut och meddelar dig
  Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd du har rätt till. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Om du önskar kan du få hjälp av en biståndshandläggare att skriva en överklagan.

  Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.

 6. Om du beviljats stöd
  När du fått ditt beslut kommer du, eller dina företrädare, att bli kontaktad av vår personal. Då får du information om när stödet ska börja. Du behöver inte kontakta oss på egen hand, utan kan lugnt vänta på att vi hör av oss. Du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov och som är din länk till övrig personal. Tillsammans med din kontaktperson, och om du vill en anhörig, planerar ni hur stödet du beviljats ska utformas.

  Vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar till vara på dina förmågor vilket innebär att du själv gör det du kan.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagan måste vara skriftlig.

I överklagan ska du:

 • tala om vilket beslut du du överklagar
 • redogöra för varför du anser det felaktigt
 • tala om hur du vill att det ska ändras
 • ange personnummer, namn, adress, telefonnummer och underteckna brevet.

Överklagan ska skickas till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Överklagandet kan i annat fall inte tas upp. Du kan om det behövs anlita ett biträde eller ombud.

Skicka in din överklagan till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Socialnämnden lägger till ett yttrande till din överklagan och skickar den vidare till förvaltningsrätten.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023 kl. 10.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: