Trafikregler för cyklister

Det är inte bara för motorfordon som det finns lagar och trafikregler. Du som cyklar har även regler att rätta dig efter i trafiken - regler som gör det enklare och roligare att cykla.

Gemensam gång- och cykelbana

På en gemensam gång- och cykelbana ska du som cyklist cykla på höger sida i färdriktningen.

Delad gång- och cykelbana

På en delad gång- och cykelbana ska du som cyklist cykla på höger sida i färdriktningen på din del av banan. Gång- och cykelbanan är separerad med vägmarkering och illustrationer som visar var du ska cykla.

Gångbana/trottoar

På en gångbana/trottoar får du inte cykla. Undantag finns för barn till och med det år de fyller åtta år. Om det inte finns någon skylt som visar att det är en gång-och cykelbana så är det sannolikt en trottoar/gångbana.

Cykelpassage

På en cykelpassage har du som cyklist väjningsplikt. Stanna i god tid och ta hänsyn till fordon som närmar sig. Du får cykla om det kan ske utan fara eller hinder.

Cykelöverfart

Vid en cykelöverfart har korsande trafik, bilisterna, väjningsplikt. Du som cyklist och förare av moped klass II ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordonen som närmar sig överfarten.

Gångfartsområde

Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor. Bilar, mopeder och cyklar får inte köras fortare än gångfart, och föraren har alltid väjningsplikt mot gående.

Gågatan, trafik

På gågatan rör vi oss i promenadtakt, oavsett om du går, cyklar eller kör varutransport.

Elsparkcykel

Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar. Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka

Håll ögonkontakt och visa hänsyn

Ingen är tankeläsare. Ögonkontakt och hänsyn kan i de flesta fall leda till att vi undviker olyckor.

  • Håll koll på dina medtrafikanter och se dig alltid för när du cyklar över en väg eller övergångsställe.
  • Kom ihåg att bilisten har väjningsplikt för gående på ett övergångsställe men detta gäller inte dig som cyklist så kliv av cykeln och gå över om det kommer en bil.
  • Anpassa hastigheten till situationen, där det rör sig mycket folk är det troligare att allt flyter smidigt om vi visar hänsyn till varandra.
  • När du svänger eller tvärbromsar kan det lätt hända en olycka, var därför uppmärksam och signalera med din arm när du byter färdriktning.

Du som cyklist hittar fler svar på dina frågor och mycket annat på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023 kl. 08.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: