Nästa steg i upprustningen av väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagits

Väg 83 norrut strax norr om Bollnäs stad

Väg 83 strax norr om Bollnäs stad

Trafikverket har nyligen beslutat om en vägplan för en gång- och cykelväg och upprustning av väg 83 mellan Bollnäs norr till Röste.

Sträckan är cirka 2,5 kilometer lång och syftar till att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och en bättre vägstandard för samtliga trafikslag.

Projektet som är omfattande består av följande åtgärder:

  • ombyggnad av vägkorsningar utmed sträckan
  • stängningar av anslutande vägar
  • upprustning av busshållplatser
  • förbättring av vägens bärighet
  • anläggande av ny gång- och cykelväg med en ny och en upprustad passage över väg 83
  • rivning av befintlig gång- och cykelbro över Rösteån och anläggande av en ny på samma plats
  • belysning längs gång- och cykelvägen, i vägkorsningar och vid de fyra upprustade busshållplatserna
  • sidoområdesåtgärder
  • uppsättning av viltstängsel på del av sträckan
  • nya vägräcken

Nästa steg är att Trafikverket tar fram en bygghandling. I höst kommer de att upphandla en entreprenör. Byggnationerna beräknas starta nästa år.

Trafikverket kommer även att ta fram en vägplan för sträckan Röste-Lottefors.

Tidigare nyhet på ämnet

Trafikverkets planerade trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagit fart

Mer information och detaljerade dokument om projektet hittar du på trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.51