Eldstad eller rökkanal

Vid installation eller ändring av eldningsanläggning ska du anmäla det till miljö- och byggnämnden.

Innan installation av eldstad får påbörjas ska du lämna in en anmälan och invänta vårt beslut, ett så kallat startbesked.

Innan du köper en eldstad ska du tänka på att kontrollera att eldstaden är miljögodkänd och uppfyller Boverkets byggregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fråga återförsäljaren innan du köper spis, kamin, kassett, panna eller brännare.

Anmälan skickas in via vår e-tjänst eller via vår blankett:

Till din anmälan ska du bifoga

  • Information om fabrikat för eldstad och rökkanal (om ny rökkanal monteras)
  • Prestandadeklaration för eldstaden. För rumsvärmare (kaminer och spisar) ska värdet av eldstadens utsläpp av kolmonoxid, samt verkningsgrad redovisas. För pannor ska värden för partiklar, OGC och CO samt verkningsgrad redovisas

Du behöver inte skicka in manualer eller tekniska beskrivningar.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till rökkanal.

Om du påbörjar en anmälningspliktig installation utan startbesked kan bygg- och miljönämnden besluta om en sanktionsavgift (böter).

En begagnad kamin eller spis

Startbesked kan i vissa fall ges för installation av en begagnad kamin eller vedspis som inte uppfyller kraven enligt ovan. Exempel, om man i ett hus från 1800-talet vill installera en tidstypisk spis.

Vi bedömer om det finns förutsättningar för avsteg, i varje sådant ärende. För att kunna göra bedömningen behöver omständigheterna tydligt klargöras i anmälan eller i bilaga till anmälan.

För pannor och brännare finns inga undantag eller avsteg från miljökravet och Boverkets byggregler. På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juni 2023 kl. 07.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: