Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge mer än en halvmeter. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland krävs det även marklov inom områden med områdesbestämmelser. När du fått både marklov och startbesked får du påbörja arbetet.

Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som står i detaljplanen.

Du behöver inte heller marklov för att schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov, eftersom byggnadsnämnden i så fall prövar eventuella förändringar av marknivån när du söker bygglov.

Du måste följa den markhöjd som står i bygglovshandlingarna, annars kan till exempel byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

Ditt marklov upphör att gälla om du inte har påbörjat arbetet inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslutet om marklov har vunnit laga kraft.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10.00- 11.30, 12.15-14.30

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: