Riva, rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva hela eller delar av byggnader.

Inom område med detaljplan behöver du rivningslov om du:

 • river en hel byggnad, även stommen
 • river en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda
 • flyttar en byggnad från en plats till en annan (du kan även behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför områden med detaljplan krävs inget rivningslov om inte kommunen infört en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Du behöver oftast inte rivningslov för att riva delar av byggnader eller hela byggnader som får byggas utan bygglov. Till exempel skärmtak och friggebod.

Avsikten med rivningslov är att se till att bebyggelse med kulturhistoriska eller miljömässiga värden skyddas. Det är också viktigt att rivningsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10.00- 11.30, 12.15-14.30

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024 kl. 07.25

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: