Förhandsbesked

Du kan ansöka om förhandsbesked för de åtgärder som kräver bygglov. Förhandsbeskedet ger dig möjlighet att veta om du får bygga på platsen innan du ansöker om bygglov.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt bostadshus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på.

Positivt förhandsbesked

Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked. Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Inte lika krävande

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Begär du ett förhandsbesked ska miljö- och byggnämnden pröva om åtgärden kan tillåtas på en viss plats.

Bindande

Ett förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning ifall ansökan om bygglov görs inom två år. Till exempel om du vill bygga något på en plats som inte är bebyggd sedan tidigare och som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om beslutet om förhandsbesked är positivt, måste du ansöka om bygglov och få startbesked innan du kan börja bygga.

Du kan ansöka om förhandsbesked via vår e-tjänst eller blanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10.00- 11.30, 12.15-14.30

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024 kl. 10.01

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: