Bollnäs simhall

Nybyggt hus, visionsbild

Simhallsbyggnaden i Bollnäs är i stort behov av renovering och upprustning då anläggningens delar i stor utsträckning uppnått sin tekniska livslängd.

Vi har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att skyndsamt utreda huruvida renovering eller nybyggnation är bästa lösningen ur ett långsiktigt ekonomiskt, behovs- och verksamhetsmässigt perspektiv. Därför har vi startat arbetet med att göra en grundläggande förstudie som består av en fördjupad statusbedömning, en bred behovsanalys och omvärldsbevakning.

Arbetet med förstudien är planerad att bli klar under hösten 2024. Därefter överlämnas utredningen som beslutsunderlag till Kommunfullmäktige.

Om Bollnäs simhall

Bollnäs Simhall byggdes år 1970. Där finns en stor bassäng av storlek 25 x 12 meter med vattendjup från 1,2 till 3,5 meter samt en mindre bassäng med måtten 12x6 meter som används som barnbassäng och undervisningsbassäng. I anslutning till simhallen finns det också en separat relaxavdelning med bastu, bubbelpool och omklädningsytor.

Relaterade artiklar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024 kl. 14.12

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: