Kommunalt avlopp

Bollnäs kommun upprättar verksamhetsområden som visar inom vilka geografiska områden kommunen ansvarar för vatten och avlopp.

För att du ska få ansluta din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten eller dagvatten krävs i normalfallet att fastigheten ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för respektive vattentjänst.

Kommunalt vatten och avlopp finansieras främst genom taxor, såsom anslutnings- och brukningsavgift. Utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar de boende själva för sin avloppslösning.

Helsinge Vatten AB handlägger VA-anslutningsärenden på uppdrag av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vill du ansluta dig ska du skicka in en ansökan om anslutning till kommunal vatten- och/eller avloppsledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med bifogad ritning.

För att få svar på vilken möjlighet till anslutning du har kan du vända dig till Helsinge Vatten. Detta gäller även vid tillfällig anslutning, exempelvis byggvatten och vid förändringar på fastighet som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. Exempel på sådan förändring kan vara inkoppling av gäststuga eller annan tillbyggnad.

Helsinge Vatten AB

Det kommunala bolaget Helsinge Vatten AB äger och driver Bollnäs och Ovanåker kommuners allmänna anläggningar (vattenverk, ledningar och avloppsreningsverk).

Helsinge Vatten svarar också för ekonomihantering, administration och kundfrågor. Information om avgifter och taxa finns att läsa om på Helsingevattens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:

info@helsingevatten.se
Telefon: 0271-574 50

Vid felanmälan ring: 0271-574 44

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2023 kl. 08.31

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: