Grundvatten

Grundvattnet är det vatten som finns i jordlager och hålrum i berggrunden. Det vill säga den nederbörd som infiltreras i marken. Nivån av grundvatten varierar mellan platser och över tid. Vi får högre nivåer under årstider och år med mycket nederbörd och lägre nivåer under torrare perioder.

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Det är viktigt att säkerställa att alla har tillgång till rent vatten idag och i framtiden. Det görs bland annat genom att bilda vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområden i Bollnäs kommun:

 • Flästa
 • Glössbo
 • Segersta
 • Västansjö.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024 kl. 10.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: