Särskilda behov, extra stöd

Det är rektor som bedömer barnets och elevens behov av stöd. Stödet utformas utifrån den enskildes behov.

Förskola

Det är rektor som bedömer barnets behov av särskilda stödinsatser. Det särskilda stödet utformas efter varje barns behov och förutsättningar, vilket innebär att det finns flera varianter av särskilt stöd.

Grundskola

Det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar. Det är rektor som bedömer när en elev behöver särskilda stödinsatser och hur stödet ska utformas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024 kl. 07.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: