Studie- och yrkesvägledning

Alla elever har rätt till kontinuerlig vägledning för att välja utbildning och yrkesinriktning.

En studie- och yrkesvägledare (SYV) har kontakt med elever, studenter, föräldrar, lärare och annan personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. SYV har i uppgift att vägleda elever inför kommande studie- och yrkesval samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad.

Har du frågor och funderingar? Ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 augusti 2023 kl. 07.34

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot