Studie- och yrkesvägledning

Du som elev har rätt till kontinuerlig vägledning för att välja utbildning och yrkesinriktning.

En studie- och yrkesvägledare (SYV) har kontakt med elever, studenter, föräldrar, lärare och annan personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn.

SYV har i uppgift att vägleda dig som elev inför kommande studie- och yrkesval samt informera dig om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad.

Har du frågor och funderingar? Ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024 kl. 08.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: