Avgifter och regler

Här hittar du avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Avgifter

Bollnäs kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 augusti, det år barnet fyller sex år.

 • Maxtaxan justeras årligen.
 • Avgift betalas för 12 månader per år.
 • Avdrag för frånvaro görs inte.
 • Avgift betalas från första inskolningsdagen.

Avgiften är relaterad till

 • förskola eller fritidshem
 • avgiftsgrundande bruttoinkomster
 • antal barn i förskola och fritidshem.

I samband med att ditt barn börjar i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem måste du göra en inkomstanmälan för ditt hushåll till kommunen. Det är viktigt att göra det så att du betalar rätt månadsavgift i förhållande till inkomsten. Om detta inte görs betalar du automatiskt full avgift enligt maxtaxan.

Du gör inkomstanmälan via vår e-tjänst.

Du är skyldig att meddela när inkomsten i ditt hushåll förändras, för att månadsavgiften ska bli rätt. Om du sedan tidigare valt att acceptera högsta avgiften behöver du inte göra en inkomständring.

Ny månadsavgift fastställs efter att du lämnat in ny inkomstuppgift och ändras från månadsskiftet närmast efter. Sänkt månadsavgift på grund av minskade inkomster justeras inte retroaktivt. Utbildningskontoret går årligen ut med en förfrågan om inkomst till alla hushåll.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

 • Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 572 kr per månad
 • Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 048 kr per månad
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 4: Ingen avgift


Avgifter i fritidshem

 • Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 048 kr per månad
 • Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 4: Ingen avgift

Öppen fritidsverksamhet kostar 300 kr per månad.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i hushållet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalas ingen avgift.

Högsta avgiftsgrundande inkomst är 52 410 kronor per månad. Från hösten det år barnet fyller tre år reduceras avgiften för barn i förskolan med 1/3 av avgiften. Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj. Det är hushållets totala månadsinkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. När ny inkomstuppgift lämnas ska inkomsten vara styrkt.

 • Riktlinjer för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är tagna i barn- och utbildningsnämnden.
 • Barn som redan har plats i förskolan deltar automatiskt i kostnadsfri förskola. Tid utöver 15 timmar per vecka debiteras enligt reducerad taxa under tiden 1 september–31 maj.
 • Vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden är du skyldig att snarast anmäla ändringen via e-tjänsten Inkomstanmälan - förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg.

Kontakt

 • Utbildningskontoret under sommaren

  Inga telefontider mellan den 11 och 22 juli (vecka 28 och 29).

  utbildningskontoret@bollnas.se 0278-256 80

  Telefontider

  Måndag 8.00-9.30

  Tisdag 8.00-9.30

  Torsdag 8.00-9.30

  Fredag 8.00-9.30

  Övrig information

  Administration av fakturafrågor, avgiftstaxa och Skolplatsen. Frågor kring barn och elever samt förskola, skola och grundsärskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2022 kl. 14.22

Sidfot