Anpassad skola

Bollnäs kommun är huvudman för anpassad grundskola och för anpassad gymnasieskola är Hälsinglands utbildningsförbund huvudman. Förskoleklass finns inte i anpassad grundskola.

Anpassad skola är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till respektive skolforms kunskapskrav, på grund av exempelvis kognitiva svårigheter. Elever i anpassad grundskola och gymnasieskola har egna läroplaner som är anpassade för skolformen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2024 kl. 08.25

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: