Anpassad skola

Inom den kommunala skolan finns anpassad grundskola och inom Hälsinglands utbildningsförbund finns anpassad gymnasieskola. Förskoleklass finns inte i anpassad grundskola.

Anpassad skola är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till respektive skolforms kunskapskrav, på grund av exempelvis kognitiva svårigheter. Eleverna i anpassad grundskola och gymnasieskola har egna läroplaner som är anpassade för skolformen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024 kl. 13.12

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: