Grundskola

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden.

I Sverige gäller tioårig skolplikt med rätt till utbildning från det år barnet fyller sex år. Utbildningen ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet och som grund för fortsatt utbildning.

Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Skolan är avgiftsfri men en obetydlig kostnad kan få tas ut för enstaka inslag.

I Bollnäs kan grundsärskoleelever välja att gå integrerade i grundskolan eller i en klass i grundsärskolan.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2022 kl. 12.17

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot