Teknik-, service och fritidsförvaltningen

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen är underställd teknik- och fritidsnämnden.

Här kan du läsa om vilka ansvarsområden varje verksamhetsområde har.

Administrationsenheten ansvarar för administrativ service till samtliga enheter, personalfrågor, samordning av budgethantering och kostnadsuppföljning.

Fastighetsgruppen är Bollnäs komuns operativa avdelning för lokaler och fastigheter, och förvaltar ca 230 000 kvadratmeter lokaler.

Fastighetsgruppen:

 • genomför ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter
 • förvaltar och underhåller kommunens fastigheter
 • hyr ut kontors-, affärs- och industrilokaler samt kommunala verksamhetslokaler
 • ansvarar för kommunens lokalresursplanering
 • köper och säljer fastigheter
 • förvaltar och utarrenderar kommunens skog och mark.

Fritidsenheten ansvarar för anläggningar och aktiviteter som har med fritidsverksamhet att göra.

Gatuenheten ansvarar för:

 • Utformning och projektering av gator, vägar och parker samt
 • projektera vatten- och avloppsledningar
 • anläggning och underhåll av gator, vägar, parker, planteringar
 • belysningsanläggningar
 • renhållning av gator, vägar och allmänna platser
 • trafiksäkerhetsåtgärder och samordning av kommunens
 • trafiksäkerhetsfrågor
 • parkeringsövervakning
 • Bollnäs kommuns interna bilpool.

Intern service utför serviceuppdrag åt kommunala förvaltningar och enheter. Huvudsakliga uppdrag är lokalvård och verksamhetsvaktmästeri, men enheten tillhandahåller även andra tjänster på beställning, såsom flyttar, transporter, fönsterputsning och mindre renoverings- och snickeriuppdrag.

Kostenheten ansvarar för matsedel och bespisning för förskolor, skolor, äldreomsorg och hemtjänst.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023 kl. 10.55

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot