Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ska verställa barn- och utbildningsnämndens beslut.

Här kan du läsa om vilka ansvarsområden varje verksamhetsområde har.

Utbildningskontoret arbetar med den centrala ledningen och administrationen för förskola och grundskola i Bollnäs kommun.

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn i åldrarna 1-5 år i både kommunala och fristående förskolor. Allergiförskola och tillsyn på obekväm arbetstid erbjuds efter behovsprövning och öppen förskola erbjuds i samarbete med Familjecentrum.

Förskolor

Grundskolor

Grundskola och fritidshem bedrivs i både kommunala och fristående skolor. Grundskoleelever med anpassad utbildning är integrerade i grundskolan.

Elevhälsan arbetar med stöd och hjälp, och består av skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer och specialpedagoger.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024 kl. 13.27

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: