Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger underordnad barn- och utbildningsnämnden.

Här kan du läsa om vilka ansvarsområden varje verksamhetsområde har.

Elevhälsan arbetar med stöd och hjälp, och består av skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer och specialpedagoger.

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn i åldrarna 1-5 år i både kommunala och fristående förskolor samt familjedaghem. Allergiförskola och tillsyn på obekväm arbetstid erbjuds efter behovsprövning och öppen förskola erbjuds i samarbete med Familjecentrum.

Grundskola och fritidshem bedrivs i både kommunala och fristående skolor. Grundsärskoleelever är integrerade i grundskolan.

Modersmålsenheten organiserar modersmålsundervisning för elever med ett annat modersmål än svenska.

Utbildningskontoret arbetar med den centrala ledningen och administrationen för förskola och grundskola i Bollnäs kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 augusti 2022 kl. 10.47

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot