Pensionärsrådet

Genom Kommunala pensionärsrådet ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser.

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Bollnäs kommun och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen. 

Vad gör pensionärsrådet?

  • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Rådet skall verka för att pensionärernas frågor av större vikt beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Rådet får initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • Rådet är remissorgan i frågor av större vikt som berör pensionärerna.
  • Rådet är ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Representanter för Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Ledamöter:
Jan-Erik Englund
Stig Andersson
Ove Svensson
Ragnar Berglund
Ossian Olsén

Ersättare:
Bengt Erksson
Sigrid Bolkèus
Jan Åbjörn
Siv Wikström
Lilian Olsson

Representanter för Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Ledamot:
Ingegerd Jonsson

Ersättare:
Gunnel Johansson

Representanter för Sveriges pensionärsförbund (SPF)

Ledamöter:
Ingrid Hammarberg
Barbro Englund

Ersättare:
Anders Bergsten
Lillemor Berg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot